Nostrifikace v rámci přijímacího řízení

V rámci přijímacího řízení je možné si zažádat o uznání předchozího zahraničního vzdělání. Žádost se podává ve Studijním informačním systému (SIS). Podávání žádostí je dostupné v průběhu přijímacího řízení po přihlášení uchazeče ke svým přihláškám. Žádost je zpoplatněna Kč 930--, hradí se stejně jakopřihláška - variabilní symbol 100101. Do poznámky uveďte jméno uchazeče.


Potřebné dokumenty:

  • Ověřená kopie zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu.

  • Vše je možné zaslat nejdříve emailem, nejpozději k zápisu uchazeč doloží originál verzi.

  • O všech krocích Vás bude informovat referent příslušného studijního programu.

  • Upozorňujeme uchazeče, že posouzení zahraničního středoškolského vzdělání podle bodu d) se vztahuje pouze k přijetí na fakultu v daném akademickém roce a nemá platnost pro další úřední řízení např. zaměstnání v ČR ani pro přijímací řízení v dalších letech nebo přijímací řízení na jiné vysoké školy v ČR.


  • Uchazeč, který nevyplní žádost o posouzení zahraničního vzdělání ve své přihlášce a nezašle výše uvedené dokumenty do 31.7.2023 (datum odeslání), nesplní podmínku pro přijetí do prvního ročníku a nebude zapsán ke studiu.


Více informací zde: https://cuni.cz/UK-6452.htmlPoslední změna: 3. leden 2024 11:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: