Doktorské studium


Do 30. listopadu má každý doktorand prvního ročníku za povinnost vypracovat individuální studijní plán (ISP), který definuje plán předmětů, zahraniční stáž, pedagogickou a podpůrně pedagogicko-vědeckou činnost (podle opatření děkanky č. 16/2018), publikační činnost nebo jinou prezentaci výsledků tvůrčí činnosti (konference apod.) včetně rozpisu povinností do jednotlivých ročníků studia. Vypracovaný ISP je nutné do uvedeného data vložit do SIS.


Příjímací řízení na UK FTVS

Pravidla pro organizaci studia

Informace a formuláře pro studenty

Státní doktorské zkoušky

Časopisy

Etická komise

Doktorské studium biomechaniky

Doktorské studium kinantropologie

Zápisy OR DS BM

Zápisy OR DS KIN

Obhajoby disertačních prací

Komise pro státní dokt. zkoušky a obhajoby diseratcí


Metodologie vědecké práce v kinantropologii


Informace o možnostech zahraničních pobytů jsou k dispozici na oddělení vnějších a zahraničních vztahů. Další infomace naleznete zde nebo na tomto odkazu.


Evidence stáží - Doktorské studium


Informace, doporučení a povinnosti pro uchazeče a studenty doktorského studia (platné pro uchazeče a studenty se zahájením studia v akademickém roce 2018/2019 a dále)


Kontakt:

Kateřina Wojasová

tel. 220172007Poslední změna: 13. únor 2020 16:21 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS