Doktorské studium

Harmonogram doktorských zkoušek 2022/2023


Zimní: 5. 12. 2022 - 9. 12. 2022

Jarní: 6. 3. 2022 – 10. 3. 2023

Letní: 12. 6. 2023 – 16. 6. 2023

Podzimní: 26. 9. 2023 – 30. 9. 2023Zahájení doktorského studia proběhne 3. 10. 2022 v 10:00 ve velké zasedací místnosti na děkanátu UK FTVS, č. dveří H119. (zápis do doktorského studia v H114)


Do 30. listopadu má každý doktorand prvního ročníku za povinnost vypracovat individuální studijní plán (ISP), který definuje plán předmětů, zahraniční stáž,

studijně-vědeckou činnost (podle opatření děkanky č. 16/2018), publikační činnost nebo jinou prezentaci výsledků tvůrčí činnosti (konference apod.) včetně rozpisu povinností do jednotlivých ročníků studia. Vypracovaný ISP je nutné do uvedeného data vložit do SIS.
  • Informace o možnostech zahraničních pobytů jsou k dispozici na oddělení vnějších a zahraničních vztahů. Další infomace naleznete zde nebo na tomto odkazu.Informace, doporučení a povinnosti pro uchazeče a studenty doktorského studijního programu Kinantropologie s počátkem zahájení studia v ak. roce 2021/2022 a 2022/2023


Informace, doporučení a povinnosti pro uchazeče a studenty doktorského studia (platné pro uchazeče a studenty se zahájením studia v ak. roce 2020/2021)


Informace, doporučení a povinnosti pro uchazeče a studenty doktorského studia (platné pro studenty se zahájením studia v ak. roce 2018/2019 a 2019/2020)  • Kontakt:

    Kateřina Wojasová

    tel. 220172007Poslední změna: 3. únor 2023 10:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: