Časopisy

Některé české a zahraniční renomované odborné časopisy v oblasti kinantropologie a biomechaniky naleznete zde (recenzované, příp. s IF).

Seznam časopisů s IMPACT FACTOREM je k dispozici na stránce (Otevřít Journal citation report, opět otevřít Journal citation reports, dále zadat podle vlastní volby buď seznam všech časopisů nebo podle předmětu či podle názvu konkrétního časopisu.)


Poslední změna: 24. leden 2018 12:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: