Univerzita 3. věku

Kurz: Teorie a praxe v tělovýchově seniorů


Garant kurzu:

PaedDr. Květa Prajerová,CSc.

Centrum Univerzity 3. věku

J.Martiho 31 , Praha 6 - 162 52

Mobil: 776 046 640

E-mail:


Požadavky:

maturita, důchodový věk, (60+)

Praxe:

nevyžaduje se

Délka:

3 roky - 5 semestrů (celkem 372 vyučovacích hodin včetně kurzů)

Frekvence:

1 x za 14 dni – 4 vyučovací hodiny + 4 kurzy

Výukový den:

středa odpoledne od cca 13:30 hod.

Kurzy:

Turistický kurz na zahájení studia se uskuteční v termínech: od 9. do 14. 9. 2024 a od 14. do 19. 9. 2024.

Vodácký + aktivit v přírodě se uskuteční v měsíci červnu na ukončení 1. roč. studia

Cyklistický kurz se uskuteční v měsíci srpnu na ukončení 2. roč. studia,

Lyžařský kurz – běžky se uskuteční v měsíci březnu, na závěr celého studia)

Místo:

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, J. Martiho 31, Praha 6 - 162 52

Poplatky:

Semestrální příspěvek: 1.000,- Kč

Turistický kurz: 4.800,- Kč (6 dní)

Vodácký + aktivit v přírodě: 7.200,- Kč (8 dní)

Cyklistický kurz: 8.500,- Kč (10 dní)

Lyžařský kurz – běžky: 7.000,- Kč (6 dní)

Zakončení:

zpracování písemné práce na zadané téma

Certifikace:

osvědčení UK o absolvování

Kvalifikace:

žádná

Termín podání přihlášky:

dne 7. 2. 2024 od 8:00 elektronická přihláška - viz níže, bude vložena před zápisem. (El. odesláním přihlášky jste přijati). Počet přihlášek je omezen.

Zápis na nový šk. rok:

Přihláška zde


Zájemci, kteří už studium U3V na UK FTVS absolvovali, budou v případě volné kapacity, zařazováni od měsíce června.


Program studia Univerzity 3.věku - Školní rok 2024 - 2027


Sylabus:


Výuka je zahájena úvodním kurzem s názvem Turistika jako cesta za poznáním v Krkonoších, v Peci pod Sněžkou. Následně v prvním semestru studia posluchači absolvují přednášky zaměřené na téma: funkční anatomie, fyziologie člověka, fyziologie pohybové zátěže člověka, starší věk a sport, apod. Přednášky jsou doplněny o praktická cvičení po skupinách v tělocvičně a jsou zaměřena na prvky zdravotní TV. Celý studijní program je přizpůsoben k věku studentů.


Druhý semestr jsou přednášky na téma stres a jeho prevence a druhá část semestru je věnována tématu výživa v seniorském věku. Na každou přednášku navazují praktická zdravotní cvičení v tělocvičně, která jsou soustředěna na cvičení pro správně držení těla, cvičení dechová a relaxační. Na závěr semestru je zařazena výuka plavání. V červnu je na ukončení 1. ročníku vodácký kurz a aktivit v přírodě v jižních Čechách ve výcvikovém středisku FTVS UK.


Třetí, zimní semestr začíná a končí výukou plavání a následuje výuka Regeneračních procedur, která obsahuje zejména praktickou výuku masáží. Studenti se učí na rehabilitačních stolech masírovat navzájem dolní a horní končetiny, záda, krční páteř. Závěrečný blok výuky je věnován automasáži.


Čtvrtý letní semestr je zahájen praktickou výukou na téma: Účelová gymnastika. Výuka je prostřídána výukou v laboratoři sportovní motoriky kde si posluchači zjišťují kvalitu svalové hmoty a různé somatické údaje. Na závěr semestru jsou zařazeny Lidové tance Čech a Moravy za klavírního doprovodu. Druhý ročník studia je zakončen 10 denním cyklistickým kurzem v jižních Čechách, ve výcvikovém středisku FTVS UK.


V pátém semestru se studenti seznamují s prvky jógy a s různými druhy gymnastických cvičení. Cvičení předchází přednáška na téma: Proč bychom se měli hýbat a sportovat, kdy přednášejícím je prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. nebo Pohyb a zdraví, kdy přednášejícím je prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.; prof. MUDr. Jan Heller, CSc.; PaedDr. Štěpán Škorpil, Prof. Ing. Václav Bunc, CSc. apod. Na závěr celého studia je zařazen v březnu lyžařský kurz na běžkách v Jizerských horách, v Bedřichově na Prezidentské chatě. Po odevzdání závěrečné práce na zadané téma jsou absolventi studia v červnu pozváni ke slavnostnímu vyřazení absolventů U3V v Karolinu, kde obdrží osvědčení o absolvování studia U3V na FTVS UK.
Poslední změna: 10. leden 2024 12:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: