• Uchazeči

Uchazeči


CHCETE VYKONÁVAT NĚKTEROU Z TĚCHTO PROFESÍ A MĚNIT S NÁMI SVĚT POHYBEM?


 • Učitel tělesné výchovy   

 • Učitel tělesné výchovy v kombinaci s matematikou, češtinou, zeměpisem, dějepisem, geologií, chemií, angličtinou, francouzštinou, ruštinou, latinou, němčinou nebo španělštinou 

 • Trenér 

 • Kondiční trenér 

 • Sportovní instruktor 

 • Specialista aplikovaných pohybových aktivit (APA)

 • Fyzioterapeut 

 • Ortotik – protetik 

 • Manažer v oblasti sportu

 • Odborník v oblasti pohybové průpravy a sportu 

 • Instruktor tělesné výchovy v ozbrojených složkách


Pakliže je vaše odpověď ANO, tak si nezapomeňte připravovat, abyste mohli v únoru 2024 podat přihlášku.


Před podáním přihlášky si přečtěte detailní popis bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, které naše fakulta nabízí. U každého studijního programu najdete jeho základní charakteristiku a podmínky přijetí.


Pro studijní programy s talentovou přijímací zkouškou byly v roce 2023 změněné limity plavání. Více informací se dozvíte zde anebo v podmínkách talentových přijímacích zkoušek pro jednotlivé studijní programy. 


ZMĚŇTE SVĚT POHYBEM 


V oblasti vzdělávání se naše fakulta zaměřuje na profesní přípravu budoucích středoškolských a vysokoškolských učitelů, trenérů, instruktorů, fyzioterapeutů, řídících pracovníků, manažerů a dalších odborníků v oblasti pohybové a zdravotní výchovy, rekreačního, výkonnostního a profesionálního sportu. Podívejte se na více informací k jednotlivým studijním programům a vyberte si, jakým směrem se chcete vydat. 

 

Studujte tělesnou výchovu a sport se zaměřením na vzdělávání (TVS) 


Primárním cílem studijního programu je připravit studenty na profesi učitele tělesné výchovy na druhém stupni základní školy a na střední škole. Kvalifikovaným učitelem se student stává až po absolvování navazujícího magisterského studia Učitelství tělesné výchovy pro střední školy.  


Studijní program TVS lze studovat dvouoborově anebo se specializací (o tom jsme připravili krátké video na našem Instagramu). Pokud se rozhodnete studovat tento studijní program, v rámci přijímacího řízení vás čekají také talentové zkoušky. Jak talentovky probíhají, zjistíte například v tomto videu.


Staňte se trenérem nebo kondičním trenérem  


Cílem studijního programu Trenér je připravit odborníky, kteří budou působit v roli trenérů ve vybraném sportovním odvětví na všech výkonnostních úrovních. Cílem studijního programu Kondiční trenér je připravit odborníky v oblasti kondičního tréninku. Typicky se absolvent uplatňuje jako osobní kondiční trenér pro individuální potřeby jednotlivců, jako kondiční trenér v různých sportech i jako instruktor ve fitness centrech a dalších sportovně orientovaných zařízeních. 


Pokud se rozhodnete studovat jeden z těchto programů, v rámci přijímacího řízení vás čekají také talentové zkoušky. Jak talentovky probíhají, zjistíte například v tomto videu.


Staňte se úspěšným sportovním manažerem 


Absolvent studijního programu Management tělesné výchovy a sportu získá teoretické i praktické znalosti a dovednosti v oblasti ekonomie, managementu a marketingu sportu. Bude schopen řídit sportovní organizaci, vést marketingové oddělení, organizovat významné sportovní akce nebo samostatně podnikat v oblasti sportu. 


V rámci jednoho z vyučovaných předmětů tohoto studijního programu si studenti připravili video představující Management tělesné výchovy. Dozvíte se v něm například, jak je to s přijímačkami a co si nemáte nechat ujít, až se k nám přidáte.  


Studujte fyzioterapii  


Získejte odbornou způsobilost k výkonu velmi žádaného a perspektivního nelékařského zdravotnického povolání. Fyzioterapeut zajišťuje prevenci, diagnostiku a terapii poruch funkce zejména pohybového aparátu ve všech typech zdravotnických a sociálních zařízeních (například pro děti nebo seniory) a sportovních klubech. 


Studujte aplikovanou tělesnou výchovu a sport osob se specifickými potřebami (APA) 


Studium poskytuje absolventům detailní představu o metodách práce s osobami se specifickými potřebami a současně zprostředkovává i poznání vývojových trendů v dané oblasti a povědomí o jejich aplikaci v praxi. Absolvent tohoto studijního programu je vysokoškolsky vzdělaným specialistou (asistent, instruktor, trenér) v oblasti aplikovaných pohybových aktivit a sportu provozovaných v tělovýchovných zařízeních, centrech volného času, sportovních svazech a federacích, spolcích specializujících se na práci s osobami se specifickými potřebami i v institucích veřejné správy. 


Pokud se rozhodnete studovat tento studijní program, v rámci přijímacího řízení vás čekají také talentové zkoušky. Jak talentovky probíhají, zjistíte například v tomto videu.Poslední změna: 23. červenec 2023 10:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: