• Uchazeči

Uchazeči


CHCES S NÁMI MĚNIT SVĚT POHYBEM?

Pojď studovat Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy! Studium Ti umožní vykonávat zajímavé a užitečné profese jako například učitel tělesné výchovy (v kombinaci s různými předměty), trenér, kondiční trenér, fyzioterapeut, ortotik – protetik, manažer v oblasti sportu, specialista aplikovaných pohybových aktivit či instruktor tělesné výchovy v ozbrojených složkách. Podívej se na stručnou charakteristiku jednotlivých studijních programů. Tam se také dočteš o poměru přihlášených a přijatých v loňském roce.


POZOR: NEZAPOMEŇ, ŽE MUSÍŠ PODAT PŘIHLÁŠKU A TAKÉ SE PŘIHLÁSIT A ÚSPĚŠNĚ ZVLÁDNOUT PÍSEMNOU ZKOUŠKU Z TESTU OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ SCIO NEBO Z DALŠÍCH PŘEDMĚTŮ. NESTAČÍ POUZE PODAT PŘIHLÁŠKU ČI UDĚLAT TESTY, MUSÍŠ UDĚLAT OBOJÍ.


PODÍVEJ SE NA VIDEA

Připravili jsme instruktážní videa, která Tě seznámí s Univerzitou Karlovou, s naší fakultou a pomohou Ti připravit se na talentové zkoušky. Také se můžeš podívat na to, jaké různé akce na fakultě organizujeme.


PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Nezapomeň, že přihlášku ke studiu musíš podat do 29. února 2024. Do stejného termínu musíš u vybraných oborů doložit i sportovní prohlídku. Nezapomeň se objednat včas!


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Pozor, pro akademický rok 2024/2025 dochází ke změně části přijímací zkoušky pro bakalářské studijní programy. Tentokrát budeš muset absolvovat písemnou zkoušku SCIO z testu obecných studijních předpokladů nebo dalších předmětů. Jedná o tyto studijní programy:


Fyzioterapie | Test obecných studijních předpokladů a test z Biologie


Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání – Matematika se zaměřením na vzdělávání | Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání – Informatika se zaměřením na vzdělávání | Test z matematiky


Management tělesné výchovy a sportu | Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání | Vojenská tělovýchova | Kondiční trenér | Trenér | Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami |

Test obecných studijních předpokladů


scio


PŘÍJÍMACÍ ZKOUŠKY – NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Přijímací zkoušky na navazující magisterské studijní programy proběhnou od 3. do 6. června a náhradní termín je stanoven na 11. a 12. června 2024.


TALENTOVÉ ZKOUŠKY

U oborů tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání, vojenská tělovýchova, kondiční trenér, trenér a aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami musíš absolvovat také talentové zkoušky. Řádný termín talentových zkoušek je 11. – 12. května, náhradní je 8. – 9. června 2024. Zde najdeš podrobnosti.


PŘÍPRAVNÉ KURZY

Přípravné kurzy proběhnou v termínu od 15. 3 do 27. 4. 2024. Na podrobnosti se můžeš podívat na naše e-shopu.

Poslední změna: 4. duben 2024 07:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: