• Fakulta
  • Asociace děkanů tělovýchovných fakult ČR

Asociace děkanů tělovýchovných fakult ČRO nás 


Asociace děkanů tělovýchovných fakult ČR, vznikla v roce 2022, je samosprávným a dobrovolným spolkem členů sdružující děkany tělovýchovných fakult se sídlem na území České republiky. 

Prvním předsedou byl ustanoven děkan Fakulty tělesné výchovy a sportu, Univerzity Karlovy doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D. 
Cíle asociace:


  • zastřešovat komunikaci mezi představiteli tělovýchovných fakult a fakult realizující studijní programy v oblasti vzdělávání Tělesná výchova a sport, Kinantropologie

  • koordinovat společný postup tělovýchovných fakult v zásadních záležitostech týkajících se vysokého školství, vzdělávání budoucích učitelů tělesné výchovy, trenérů a dalších odborníků působících v oblasti sportu, včetně volnočasových sportovních aktivit a vědy, výzkumu a inovací v kinantropologii

  • prosazovat zájmy tělovýchovných fakult v zásadních záležitostech týkajících se vysokého školství, vzdělávání budoucích učitelů tělesné výchovy, trenérů a dalších odborníků působících v oblasti sportu, včetně volnočasových sportovních aktivit

  • přinášet podněty týkající se dlouhodobé a koncepční podpory vzdělávání, vědy a výzkumu v oblasti různých sfér sportu a volnočasových sportovních aktivit

  • přispívat do diskuze s politickou reprezentací a zástupci subjektů působících v oblastech vzdělávání, sportu a zdraví o financování vědy a jejím dalším rozvoji

  • přispívat k formulaci celospolečenských postojů a názorů na význam pohybu, vzdělávání a vědy v oblasti sportu a volnočasových sportovních aktivit

  • podílet se na vytváření legislativních rámců týkající se podpory a rozvoje vzdělávání, vědy a výzkumu, financování sportu a volnočasových sportovních aktivit občanů České republiky


Stanovy - asociace děkanů tělovýchovných fakultKontakt:  


Předseda asociace

doc. PhDr. Miroslav Petr. Ph.D. 

děkan UK FTVS 


Korespondenční adresa:

José Martího 269/31 

162 52 Praha 6 - Veleslavín 


e-mail: dekan@ftvs.cuni.cz 
Poslední změna: 1. listopad 2022 21:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: