Komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací

Stálí členové komisí

  • Složení stálých členů komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertací ve studijním programu Kinantropologie ke stažení zde.


  • Seznam nehabilitovaných odborníků, kteří byly schváleni Vědeckou radou UK FTVS za členy zkušebních komisí pro státní doktorské zkoužky a obhajobu disetačních prací zde.


Poslední změna: 6. září 2021 23:18 
Sdílet na: