Evidence stáží - DS


Evidence stáží = evidence různých typů mobilit studentů DS v délce trvání od 14 dnů


Stáže si zadávají studenti DS  do SIS: “Evidence stáží“.

Stáže se zadávají před zahájením pobytu.

Níže uvedené dokumenty odevzdávejte na Zahraniční odd. UK FTVS (Mgr. Haně Sládkové).Před odjezdem


1. Schválenou Žádost o vykonání zahraniční stáže - ke stažení zde


2. Zvací dopis (musí obsahovat dobu, na kterou je student pozván, náplň stáže, název pracoviště/instituce a jméno garanta/supervizora, u kterého praxe proběhne, podpis zodpovědné osoby)


3. Zadat stáž do SIS - “Evidence stáží“ (s možností párování mobility s předmětem „Zahraniční pobyt“ v rámci ISP - návod na párování zde)
Po návratu (co možná nejdříve)


4. Potvrzení o pobytu (musí obsahovat dobu pobytu, název instituce a podpis zodpovědné osoby)


5. Závěrečná zpráva (musí být podepsaná studentem i školitelem)
Dále je třeba se řídit požadavky jednotlivých programů/grantů atd. na základě kterých student vyjíždí.


V případě dotazů kontaktujte Zahraniční odd. UK FTVS (Mgr. Sládková, international@ftvs.cuni.cz )


Poslední změna: 10. prosinec 2018 11:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: