Kurzy pro uchazeče


Zájemcům o studium nabízíme přípravné kurzy k přijímacímu řízení a to ve formě:


  a. 

Kurzů přípravného studia realizované v rámci celoživotního vzdělávání

  • Do kurzů přípravného studia celoživotního vzdělávání na UK FTVS se může přihlásit jen uchazeč, který úspěšně absolvoval přijímací řízení na UK FTVS na příslušný studijní obor v bakalářském programu a nedosáhl bodového limitu pro přijetí.

  • Nabízené kurzy:

    • Úvod do studia Tělesné výchovy a sportu

    • Úvod do studia Managementu tělesné výchovy a sportu

    • Úvod do studia Fyzioterapie

  b. 

Přípravných kurzů k talentovým zkouškám

  • Kurz má celkem 40 hodin a dává uchazeči možnost se zdokonalit a odstranit nedostatky v praktických předmětech (gymnastiky, plavání, atletiky a sportovních her) za pomoci příslušných sportovních kateder

  • Hlavním záměrem kurzu je seznámit s požadavky testů, ověřit znalosti a schopnosti (kvalitu provedeni, časy apod.).

Poslední změna: 7. srpen 2018 14:52 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS