Kurzy pro uchazeče


Zájemcům o studium nabízíme přípravné kurzy k přijímacímu řízení a to ve formě:


  a. 

Kurzů přípravného studia realizované v rámci celoživotního vzdělávání

 • Do kurzů přípravného studia celoživotního vzdělávání na UK FTVS se může přihlásit jen uchazeč, který úspěšně absolvoval přijímací řízení na UK FTVS na příslušný studijní obor v bakalářském programu a nedosáhl bodového limitu pro přijetí.

 • Nabízené kurzy:

  • Úvod do studia Tělesné výchovy a sportu se zaměřením na vzdělávání

  • Úvod do studia Managementu tělesné výchovy a sportu

  • Úvod do studia Fyzioterapie

  • Úvod do studia Trenér

  • Úvod do studia Kondiční trenér


  b. 

Přípravných kurzů k talentovým zkouškám

 • Kurz má celkem 40 hodin a dává uchazeči možnost se zdokonalit a odstranit nedostatky v praktických předmětech (gymnastiky, plavání, atletiky a sportovních her) za pomoci příslušných sportovních kateder

 • Hlavním záměrem kurzu je seznámit s požadavky testů, ověřit znalosti a schopnosti (kvalitu provedeni, časy apod.).


  c. 

Kurzy přípravného studia realizované v rámci celoživotního vzděláváníNázev kurzu

Rozsah

Přihláška


PŘÍPRAVNÝ KURZ K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM NA FTVS UK V PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTECH PRO TRENÉRY A KONDIČNÍ TRENÉRY 202320 hodin


Přihláška

PŘÍPRAVNÝ KURZ K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM NA FTVS UK V PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTECH PRO TVS 2023

40 hodin

PřihláškaPoslední změna: 12. červen 2023 13:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: