Aktuálně

POZOR: NEZAPOMEŇ, ŽE MUSÍŠ PODAT PŘIHLÁŠKU A TAKÉ SE PŘIHLÁSIT A ÚSPĚŠNĚ ZVLÁDNOUT PÍSEMNOU ZKOUŠKU Z TESTU OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ SCIO NEBO Z DALŠÍCH PŘEDMĚTŮ. NESTAČÍ POUZE PODAT PŘIHLÁŠKU ČI UDĚLAT TESTY, MUSÍŠ UDĚLAT OBOJÍ.Do stejného termínu jako přihlášku (do 29. února 2024) musíš u vybraných studijních programů doložit i sportovní prohlídku. Přihlášku není možné podat bez potvrzení od sportovního či tělovýchovného lékaře.


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY – BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

Pro akademický rok 2024/2025 dochází ke změně části přijímací zkoušky pro bakalářské studijní programy. Je nutné absolvovat písemnou zkoušku SCIO z testu obecných studijních předpokladů nebo dalších předmětů. Jedná o tyto studijní programy:


Fyzioterapie | Test obecných studijních předpokladů a test z Biologie


Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání – Matematika se zaměřením na vzdělávání | Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání – Informatika se zaměřením na vzdělávání | Test z matematiky


Management tělesné výchovy a sportu | Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání | Vojenská tělovýchova | Kondiční trenér | Trenér | Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami | Test obecných studijních předpokladů


Vše je nutné stihnout maximálně do 15. května 2024. Více informací o podmínkách a termínech jednotlivých testů najdeš na webových stránkách společnosti SCIO. Další podrobnosti a termíny přijímacího řízení si přečti zde.Poslední změna: 29. leden 2024 21:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: