Vnitřní předpisy UK FTVS

Statut FTVS UK

aktuální znění: Statut FTVS UK [23.6.2017]

Předchozí znění (včetně příloh)[19. 10. 2012]


- Příloha č. 1 - Znak fakulty

aktuální znění: Příhola č. 1 - Znak fakulty

- Příloha č. 2 - Sponze

aktuální znění: Příloha č. 2 - Sponze


Organizační řád FTVS UK

aktuální znění: Organizační řád FTVS UK [4. 3. 2022]

Předchozí znění [17. 10. 2017]


Disciplinární řád FTVS UK

aktuální znění: Disciplinární řád [23. 6. 2017]

Předchozí znění [15. 3. 2013]


Volební řád AS FTVS UK

aktuální znění: Novela volebního řádu AS FTVS UK [26.1.2022] (soubor ke stažení)

Předchozí znění [23.6.2017]

Předchozí znění [24. 6. 1999]


Jednací řád AS FTVS UK

aktuální znění: Jednací řád AS FTVS UK [23.6.2017]

Předchozí znění [24. 6. 1999]


Jednací řád Vědecké rady FTVS UK

aktuální znění: Jednací řád vědecké rady FTVS UK (soubor ke stažení)

platnost: 28. 5. 2021

účinnost: 29. 5. 2021

Ediční řád FTVS UK

aktuální znění: Ediční řád FTVS UK [9.4.2018]


Pravidla pro přiznávání stipendií FTVS UK

aktuální znění: Pravidla pro přiznávání stipendií FTVS UK (soubor ke stažení)

platnost: 28. 5. 2021

účinnost: 29. 5. 2021
Pravidla pro organizaci studia na FTVS UK


aktuální znění: Pravidla pro organizaci studia na FTVS UK [1.10.2019]

Předchozí znění [23.6.2017]

Předchozí znění [23. 10. 2015]


Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na FTVS UK


aktuální znění: Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na FTVS UK [19.1.2018]


Další vnitřní předpisy FTVS UK:


Změna Statutu Fakulty tělesné výchovy a sportu – sponze [13. 5. 2014]

Řád přijímacího řízení FTVS UK [24. 6. 1999]

Řád rigorózního řízení FTVS UK [15. 3. 2013]


2. Vnitřní předpisy UK:

Vnitřní předpisy UK zde.


3. Další dokumenty:

Plán krizové připravenosti [27. 11. 2015]
Poslední změna: 12. prosinec 2022 10:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: