Úřední deska

Stránka "Úřední deska" je internetovou obdobou úřední desky, která je zřízena v budově Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín, podle § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Nenahrazuje oficiální úřední desku (ve smyslu uvedeného zákona).


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022


Název

Datum vložení

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Antonín Drbohlav

22. 12. 2016

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Jaroslav Civín

19. 12. 2016

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Petra Kalčíková

7. 12. 2016

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Ondřej Suchý

7. 12. 2016

Opatření tajemníka č. 08-2016 - Postup pro realizaci veřejných zakázek

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

VZOR 1 VZOR 2 VZOR 3 VZOR 4 VZOR 5

29. 11. 2016

Nájem nebytových prostor pro provoz sportovního zařízení

10. 11. 2016

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Martin Mašek

17. 10. 2016

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Zdeněk Zahálka

17. 10. 2016

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Lukáš Kopecký

17. 10. 2016

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Filip Urban

17. 10. 2016

Opatření tajemníka č. 7/2016 - Školení řidičů

14. 10. 2016

Doplňovací řízení pro akademický rok 2016/2017 Tělesná výchova a sport Bc. KS

6. 10. 2016

Doplňovací řízení pro akademický rok 2016/2017 Bc. Ochrana obyvatelstva – Tělesná výchova a sport

4. 10. 2016

Doplňovací řízení pro akademický rok 2016/2017 Bc. Fyzioterapie

4. 10. 2016

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Martin Přibyl

30. 9. 2016

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Petr Lipový

30. 9. 2016

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Jan Sedláček

30. 9. 2016

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Tomáš Gregor

30. 9. 2016

Doplňovací řízení pro akademický rok 2016/2017, Fyzioterapie - nav. Mgr. prezenční studium

29. 9. 2016

Opatření děkanky č.12/2016 - Procesní zajištění preventivních lekářských prohlídek zaměstnanců UK FTVS

(ZRUŠENO A NAHRAZENO OD č. 2/2023)

26. 9. 2016

Opatření tajemníka č. 06-2016 - Příspěvek ze sociálního fondu na výdaje spojené s odborným růstem zaměstnanců

Příloha č. 1

Příloha č. 2

19. 9. 2016

Rozpis porad KD, VKC, AS a VR na rok 2016/2017

19. 9. 2016

Opatření tajemníka č. 05/2016 - Zapůjčování svěřeného majetku

5. 9. 2016

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Martin Fabián

22. 8. 2016

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Šimon Peřina

11. 7. 2016

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Jan Berki

11. 7. 2016

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Jan Adamec

11. 7. 2016

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Antonín Votroubek

10. 6. 2016

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Lukáš Kopecký

10. 6. 2016

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Jana Jiráčková

6. 6. 2016

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Dominika Kotlánová

1. 6. 2016

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Lukáš Semorád

1. 6. 2016

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Tomáš Gregor

1. 6. 2016

Výzva k zápisu v náhradním termínu - David Fechtner

30. 5. 2016

Opatření děkanky č. 9/2016 - Čerpání dovolené v roce 2016 a poskytování pracovního volna bez náhrady mzdy

31. 5. 2016

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Štěpán Novotný

26. 4. 2016

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku s názvem: Nájem nebytových prostor pro provoz sportovního zařízení

22. 4. 2016

Opatření tajemníka č. 4/2016 - Postup pro realizaci veřejných zakázek

15. 4. 2016

Opatření děkanky č. 8/2016 - k uzavírání a archivaci smluv

14. 4. 2016

Oznámení o stanovení termínu pro podávání žádostí o přidělení startovacího bytu pro mladé akademické a věděcké pracovníky UK v Praze

12. 4. 2016

Upuštění od přijímacích zkoušek

23. 3. 2016

Opatření tajemníka č.3/2016 Řízení komerčních aktivit výcvikových středisek UK FTVS

24. 2. 2016

Nájem nebytových prostor pro provoz sportovního zařízení

16. 2. 2016

9. 3. 2016

Opatření tajemníka č. 2/2016 - Pravidla dokladování nákupů od zahraničního dodavatel

12. 2. 2016

Opatření děkanky č. 2/2016 - Vymezení relevantní entity a výzkumné infrastruktury na UK FTVS v Praze

9. 2. 2016

Zápis ze 4. jednání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 5. 1. 2016

Posílení konkurenceschopnosti UK FTVS v oblasti výzkumu a výuky

27. 1. 2016

Opatření tajemníka č. 1/2016 - Správa hodnocení činnosti

19. 1. 2016

Výsledky voleb do Akademického senátu

8. 1. 2016

Zápis z 3. zasedání kolegia děkanky ze dne 1. 12. 2015

8. 1. 2016

Rozpis porad KD, VKC, AS a VR na rok 2015/2016

4. 1. 2016
Poslední změna: 14. červen 2023 08:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: