Úřední deska 2012

Stránka "Úřední deska" je internetovou obdobou úřední desky, která je zřízena v budově Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín, podle § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Nenahrazuje oficiální úřední desku (ve smyslu uvedeného zákona).


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022


Název

Datum vložení

OPATŘENÍ DĚKANA č.8/2012 - Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2012/2013

OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2012 - Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2013/2014

OPATŘENÍ DĚKANA č.2/2012 - Harmonogram akademického roku 2012/2013

OPATŘENÍ DĚKANA č.1/2012 - Poplatky spojené se studiem platné pro akademický rok 2012/2013


Poslední změna: 13. duben 2022 22:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: