2014

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020


Název

Datum vložení

Zápis ze 3. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 2. 12. 2014

Rozpis porad KD, VKC, AS a VR na rok 2014/2015

Zápis z 2. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 4. 11. 2014

Opatření děkanky č. 21/2014 - Výše stipendia za vynikající studijní výsledky v roce 2014-2015

Výsledky voleb do AS UK

Zápis z jednání Dílčí volební komise ze dne 11. listopadu 2014

Zápis z mimořádného jednání Dílčí volební komise  ze dne 12. listopadu 2014

Doplnění dílčí volební komise pro volby do AS UK

Opatření děkanky č. 20/2014 Podmínky využití rámcové smlouvy s mobilním operátorem pro vedoucí pracovníky UK FTVS

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy v objektu UK FTVS - Veleslavín v rámci OP VaVpI“

Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace - "Stavební úpravy v objektu UK FTVS - Veleslavín v rámci OP VaVpI"

Veřejná zakázka - UK FTVS - Rekonstrukce bloku F UK FTVS - zařízení vzduchotechniky

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu ze dne 14.10. 2014 ve 13:00

Opatření děkanky č. 19/2014 - Nárok a čerpání dovolené v roce 2014 a letech následujících

Zápis z 1. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 7.10. 2014

Vyhlášení voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy

Sdělení předsedy Dílčí Volební komise pro volby do AS UK

Opatření děkanky č. 18/2014 Zajištění, řízení a koordinace inventarizací majetku UK FTVS za rok 2014

Opatření děkanky č. 16/2014 Pravidla pro organizaci hodnocení výuky studenty na UK FTVS

Opatření děkanky č. 15/2014 Celoživotní vzdělávání - kurzy přípravného studia realizované v rámci celoživotního vzdělávání

Opatření děkanky č. 14/2014 - Používání státní vlajky a její vyvěšování na objektech

Harmonogram voleb do AS UK

Zápis z 11. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 2. 9. 2014

Opatření děkanky č. 13/2014 - Poskytování informací na UK FTVS v Praze

Doplňovací řízení pro akademický rok 2014/2015 Fyzioterapie Mgr. nav. prezenční studium

Doplňovací řízení pro akademický rok 2014/2015 Management TVS Bc. prezenční studium

Opatření děkanky č. 12/2014 - Pověření tajemníka k právnímu jednání v oblasti pracovně právní

Opatření děkanky č. 11/2014 - Uznání splněné studijní povinnosti dle čl. 6 odst. 19 Studijního a zkušebního řádu UK

Opatření děkanky č. 10/2014 - Podmínky příjímacího řízení pro akademický rok 2015/2016

Upozornění pro cestující týkající se výskytu horečky způsobené virem EBOLA

Zápis z 10. zasedání kolegia děkanky ze dne 30. 6. 2014

Jednací řád vědecké rady

Opatření děkanky č. 9/2014 - Zrušení opatření děkanky č. 4/2014

Veřejná zakázka – UK FTVS – Rekonstrukce kancelářských prostor – blok C 2. patro.

Veřejná zakázka – UK FTVS – Administrace výběrového řízení v rámci projektu OP VaVpI

Zápis z porady vedoucích kateder a center dne 6. června 2014

Opatření děkanky č. 6/2014 - Změna opatření děkanky 2/2014 (Harmonogram akademického roku 2014/2015)

Zápis z 9. zasedání kolegia děkanky ze dne 2. 6. 2014

Směrnice č. 1/2014 Pro rozdělování prostředků za oceněné monografie

Opatření děkanky č. 5/2014

Zápis z porady vedoucích kateder a center dne 9. 5. 2014

Opatření děkana č. 4/2014

Oznámení - děkanský den, 2. května 2014

Opatření děkana č. 3/2014 Poplatky spojené se studiem platné pro akademický rok 2014/2015

Opatření děkana č. 2/2014 Harmonogram akademického roku 2014/2015

Opatření děkana č. 1/2014 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2013/2014

Výzva k podání nabídky - "UK FTVS - dodávka výpočetní techniky"

Zápis z přijetí kandidátů

Volby kandidáta na děkana UK FTVS

Rozpis porad KD, VKC, AS a VR na rok 2013/2014

Veřejná zakázka "UK FTVS - Centrum městské pohybové rekreace"

OPATŘENÍ DĚKANA č.2/2013 - Harmonogram akademického roku 2013/2014


Poslední změna: 13. únor 2020 16:41 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS