2014

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017


Název

Datum vložení

Zápis ze 3. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 2. 12. 2014

Rozpis porad KD, VKC, AS a VR na rok 2014/2015

Zápis z 2. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 4. 11. 2014

Opatření děkanky č. 21/2014 - Výše stipendia za vynikající studijní výsledky v roce 2014-2015

Výsledky voleb do AS UK

Zápis z jednání Dílčí volební komise ze dne 11. listopadu 2014

Zápis z mimořádného jednání Dílčí volební komise  ze dne 12. listopadu 2014

Doplnění dílčí volební komise pro volby do AS UK

Opatření děkanky č. 20/2014 Podmínky využití rámcové smlouvy s mobilním operátorem pro vedoucí pracovníky UK FTVS

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy v objektu UK FTVS - Veleslavín v rámci OP VaVpI“

Výzva k podání nabídek a Zadávací dokumentace - "Stavební úpravy v objektu UK FTVS - Veleslavín v rámci OP VaVpI"

Veřejná zakázka - UK FTVS - Rekonstrukce bloku F UK FTVS - zařízení vzduchotechniky

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu ze dne 14.10. 2014 ve 13:00

Opatření děkanky č. 19/2014 - Nárok a čerpání dovolené v roce 2014 a letech následujících

Zápis z 1. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 7.10. 2014

Vyhlášení voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy

Sdělení předsedy Dílčí Volební komise pro volby do AS UK

Opatření děkanky č. 18/2014 Zajištění, řízení a koordinace inventarizací majetku UK FTVS za rok 2014

Opatření děkanky č. 16/2014 Pravidla pro organizaci hodnocení výuky studenty na UK FTVS

Opatření děkanky č. 15/2014 Celoživotní vzdělávání - kurzy přípravného studia realizované v rámci celoživotního vzdělávání

Opatření děkanky č. 14/2014 - Používání státní vlajky a její vyvěšování na objektech

Harmonogram voleb do AS UK

Zápis z 11. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 2. 9. 2014

Opatření děkanky č. 13/2014 - Poskytování informací na UK FTVS v Praze

Doplňovací řízení pro akademický rok 2014/2015 Fyzioterapie Mgr. nav. prezenční studium

Doplňovací řízení pro akademický rok 2014/2015 Management TVS Bc. prezenční studium

Opatření děkanky č. 12/2014 - Pověření tajemníka k právnímu jednání v oblasti pracovně právní

Opatření děkanky č. 11/2014 - Uznání splněné studijní povinnosti dle čl. 6 odst. 19 Studijního a zkušebního řádu UK

Opatření děkanky č. 10/2014 - Podmínky příjímacího řízení pro akademický rok 2015/2016

Upozornění pro cestující týkající se výskytu horečky způsobené virem EBOLA

Zápis z 10. zasedání kolegia děkanky ze dne 30. 6. 2014

Jednací řád vědecké rady

Opatření děkanky č. 9/2014 - Zrušení opatření děkanky č. 4/2014

Veřejná zakázka – UK FTVS – Rekonstrukce kancelářských prostor – blok C 2. patro.

Veřejná zakázka – UK FTVS – Administrace výběrového řízení v rámci projektu OP VaVpI

Zápis z porady vedoucích kateder a center dne 6. června 2014

Opatření děkanky č. 6/2014 - Změna opatření děkanky 2/2014 (Harmonogram akademického roku 2014/2015)

Zápis z 9. zasedání kolegia děkanky ze dne 2. 6. 2014

Směrnice č. 1/2014 Pro rozdělování prostředků za oceněné monografie

Opatření děkanky č. 5/2014

Zápis z porady vedoucích kateder a center dne 9. 5. 2014

Opatření děkana č. 4/2014

Oznámení - děkanský den, 2. května 2014

Opatření děkana č. 3/2014 Poplatky spojené se studiem platné pro akademický rok 2014/2015

Opatření děkana č. 2/2014 Harmonogram akademického roku 2014/2015

Opatření děkana č. 1/2014 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2013/2014

Výzva k podání nabídky - "UK FTVS - dodávka výpočetní techniky"

Zápis z přijetí kandidátů

Volby kandidáta na děkana UK FTVS

Rozpis porad KD, VKC, AS a VR na rok 2013/2014

Veřejná zakázka "UK FTVS - Centrum městské pohybové rekreace"

OPATŘENÍ DĚKANA č.2/2013 - Harmonogram akademického roku 2013/2014


Poslední změna: 13. září 2017 08:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údajeTelefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVSJak k nám


Virtuální prohlídka FTVS