Úřední deska 2017

Stránka "Úřední deska" je internetovou obdobou úřední desky, která je zřízena v budově Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín, podle § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Nenahrazuje oficiální úřední desku (ve smyslu uvedeného zákona).


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022


Název

Datum vložení

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Radim Štěpánik

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

22. 12. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Katrin Cvinerová

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

22. 12. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Adam Dobeš

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

20.12.2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jiří Podaný

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

20.12.2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jaroslav Ferens

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

20.12.2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Markéta Bauerová

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

20.12.2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Petr Havránek

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

20.12.2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vladimír Solař

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

20.12.2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Michaela Augustinová

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

20.12.2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vítězslav Ramba

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

20.12.2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Veronika Vaculová

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

28. 11. 2017

Dne 7. 11. 2017 byla doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc. zvolena AS UK FTVS děkankou UK FTVS pro funkční období, které začíná 1. února 2018 a končí 31. ledna 2022.

7. 11. 2017

Opatření tajemníka č. 07-2017 - Provozní pravidla ekonomického oddělení

Příloha č. 1

17. 10. 2017

Opatření tajmeníka č. 06/2017 - Příspěvek ze sociálního fondu na výdaje spojené s odborným růstem zaměstnanců

Příloha č. 1

Příloha č. 2

10. 10. 2017

Opatření tajemníka č. 05-2017 - Pravidla čerpání FRM na úhradu investičních nákladů spojených s přístrojovým vybavením v rámci OP VaVpI

Příloha č. 1

22. 9. 2017

Doplňovací řízení pro akademický rok 2017/2018 - Fyzioterapie nav. Mgr. prezenční studium

18. 9. 2017

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Tomáš Ekl

5. 9. 2017

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Monika Pospíšilová

5. 9. 2017

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Kristýna Šroňková

5. 9. 2017

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Václav Zitta

5. 9. 2017

Vyhlášení voleb kandidáta na děkana UK FTVS 2017 a voleb do AS UK 2018

Přijetí kandidatury pro volbu kandidáta na děkana

Více informací k průběhu voleb:

Zápis o přijetí kandidatúry

Příloha 3. Volba kandidáta na děkana

Příloha 4. Informace k průběhu voleb

Příloha 5. Protokol o přijetí kandidatury

Příloha 6. PROTOKOL PRO PŘIJETÍ NÁVRHU sešit

Příloha 7. PODPORA KANDIDATURY VZOR

Příloha 8. Kandidatura pro volbu kandidáta na děkana VZOR

29. 8. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Matvei Bannykh

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

1. 8. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Szantó Josef

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

21. 7. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Bater Leon

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

18. 7. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zakharov Dmitry

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

18. 7. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - David Zábranský

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

11. 7. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Kučerová Naďa

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

23. 6. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Aneta Kosobudová

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

13. 6. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Dominika Mokrošová

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

7. 6. 2017

Dotatečné přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018

5. 6. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lavrinčik Lukáš

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

2. 6. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Chokonov Arman

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

2. 6. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Spivak Anastasiia

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

2. 6. 2017

Výzva k zápisu v náhradním termínu - David Zábranský

29. 5. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ondřej Chán

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

29. 5. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ilchyk Ljubava

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

29. 5. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ilchyk Ljubava

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

26. 5. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Kristýna Šroňková

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

26. 5. 2017

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Andrea Bezděková

26. 5. 2017

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Milan Melousek

26. 5. 2017

Opatření tajemníka č. 04-2017 - Investiční výdaje pracovišť UK FTVS

Příloha č. 1

Pŕíloha č. 2

23. 5. 2017

Upuštění od písemných přijímacích zkoušek Bc. APTV

16. 5. 2017

Výzva k zapsání po přerušení studia - Vojtěch Ureš

16. 5. 2017

Přijímací řízení na ak. rok 2017/2018 - Upuštění od písemných přijímacích zkoušek Bc. TVS-MA

11. 5. 2017

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Tomáš Havlík

5. 5. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ouali Yacine

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

4. 5. 2017

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Peter Kostráb

28. 4. 2017

Volba kandidáta na funkci rektora UK

Harmonogram volby kandidáta na funkci rektora UK

Více informací o průběhu voleb zde.

20. 4. 2017

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Ivana Barochovská

13. 4. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ilchyk Liuvaba

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

3. 4. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Zbořilová Darina

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

28. 3. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ilchyk Liuvaba

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

28. 3. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Kristýna Šroňková

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

24. 3. 2017

Upuštění od písemných přijímacích zkoušek

21. 3. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jakub Černý

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

15. 3. 2017

Oznámení o stanovení termínu pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky Univerzity Karlovy

6. 3. 2017

Opatření tajemníka č. 3/2017 – Doplňková činnost UK FTVS

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

28. 2. 2017

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Lenka Šedivá

27. 2. 2017

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Jana Henišová

21. 2. 2017

Opatření tajemníka č. 2/2017 - Pravidla zajištění udržitelnosti OP Výzkum a vývoj pro inovace

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

2. 2. 2017

Opatření tajemníka č. 1/2017 - Pravidla evidence nákladových středisek

Příloha č. 1

2. 2. 2017

Výzva k zápisu v náhradním termínu - Veronika Malá

30. 1. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Dominik Bárta

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

18. 1. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Petr Jiran

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

12. 1. 2017

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Viktoryia Markautsova

 • Svěšeno: 16. 7. 2020

9. 1. 2017

Archiv oznámení o možnosti převzít písemnost


Poslední změna: 13. duben 2022 22:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: