Úřední deska 2020

Stránka "Úřední deska" je internetovou obdobou úřední desky, která je zřízena v budově Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín, podle § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Nenahrazuje oficiální úřední desku (ve smyslu uvedeného zákona).


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022


Název

Datum vložení

Zápis ze zasedání Krizového štábu UK FTVS

29. 12. 2020

Opatření tajemníka č. 08/2020 - Analýza nehodových dějů chodec tramvaj

29. 12. 2020

Opatření tajemníka č. 07/2020 - Tuzemské pracovní cesty

28. 12. 2020

Opatření děkanky č. 20/2020 - Pravidla pro používání hlavičkového papíru na UK FTVS

18. 12. 2020

Opatření tajemníka č. 6/2020 - Postup pro realizaci veřejných zakázek

10. 12. 2020

Opatření děkanky č. 19/2020 - Podmínky pro výkon práce z domova v průběhu mimořádné epidemiologické situace v České republice

10. 11. 2020

Opatření děkanky č. 18/2020 - k zajištění, řízení a koordinace inventarizací majetku UK FTVS za rok 2020

29. 10. 2020

Volby do AS UK za UK FTVS - listopad 2020

29. 9. 2020

Rozpis porad KD, VKC, AS a VR na rok 2020/2021

24. 9. 2020

ZRUŠENO A NAHRAZENO OD  č. 12/2022

Opatření děkanky č. 17/2020 - Identifikace a specifikace pracovních úkolů akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a pracovníků vykonávající pedagogickou činnost a činnosti s pedagogickou činností související

18. 9. 2020

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

10. 9. 2020

SZZK – TVS – Bc – specializace volejbal – 14.9. v 8:30 – Viktor Bergmann

9. 9. 2020

Opatření děkanky č. 16/2020 -Seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení lékařského potvrzení

7. 9. 2020

Opatření děkanky č. 15/2020 - Operativní postup při mimořádné epidemiologické situaci k 1. 9. 2020

3. 9. 2020

Opatření tajemníka č. 5/2020 - Pravidla správy vnitřních směrnic personální agendy na UK FTVS

12. 8. 2020

Opatření tajemníka č. 4/2020 - Nájemní vztahy při využití sdílené kanceláře a pravidla souhlasu s poskytnutím sídla v nemovitostech UK FTVS

5. 8. 2020

Opatření děkanky č. 14/2020 - Harmonogram akademického roku 2020/2021

7. 7. 2020

Zrušeno - nahrazeno Opatřením 17/2020

Opatření děkanky č. 13/2020 - Identifikace a specifikace pracovních úkolů akademických, vědeckých a ostatních pracovníků na UK FTVS

24. 6. 2020

Opatření děkanky č. 12/2020 - Koeficienty režijních (společných) nákladů pro rok 2020

27. 5. 2020

Opatření děkanky č. 11/2020 - Operativní postup při mimořádné epidemiologické situaci k 30. 4. 2020

30. 4. 2020

Opatření děkanky č. 10/2020 - Evidence, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

28. 4. 2020

Návrh zápisu ze 7. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 14. 4. 2020

17. 4. 2020

Opatření děkanky č. 9/2020 - Harmonogram akademického roku 2019/2020

17. 4. 2020

Opatření tajemníka č. 03/2020 - Pravidla užívání záznamů interní multimediální databáze UK FTVS

14. 4. 2020

Protokol o výsledku per rollam hlasování AS UK FTVS 8. – 9. 4. 2020

10. 4. 2020

Opatření tajemníka č. 2/2020 - Postup pro realizaci veřejných zakázek 2020

12. 2. 2020

Opatření tajemníka č. 01-2020 - Zajištění projektu pregraduál

12. 2. 2020

Archiv oznámení o možnosti převzít písemnost

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Bernatíková Kateřina, UKFTVS/400039/2020-2

 • Svěšeno: 1. 1. 2021

10. 12. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost -Chaloupka Václav, UKFTVS/360927/2020-2

 • Svěšeno: 1. 1. 2021

27. 11. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Mgr. Ondrej Tencer, UKFTVS/400140/2020-2

 • Svěšeno: 1. 1. 2021

26. 11. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lukáš Rusek, UKFTVS/416867/2020

 • Svěšeno: 1. 12. 2020

25. 11. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vojtěch Šalamon, UKFTVS/400130/2020-2

 • Svěšeno: 1. 12. 2020

23. 11. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Anežka Zahálková, UKFTVS/400150/2020-2

 • Svěšeno: 1. 12. 2020

9. 11. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jaroslav Brož, UKFTVS/395209/2020-2

 • Svěšeno: 1. 12. 2020

6. 11. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Michaela Ulipová, UKFTVS/400214/2020-2

 • Svěšeno: 1. 12. 2020

6. 11. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Daniel Vlach, KFTVS/389476/2020-2

 • Svěšeno: 1. 12. 2020

2. 11. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ondrej Tencer, UKFTVS/366470/2020-2

 • Svěšeno: 1. 11. 2020

22. 10. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Katrin Cvinerová, UKFTVS/346339/2020-2

 • Svěšeno: 1. 11. 2020

20. 10. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Adam Dobeš, UKFTVS/377023/2020-2

 • Svěšeno: 1. 11. 2020

20. 10. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Daniil Petrov, UKFTVS/369749/2020-2

 • Svěšeno: 1. 11. 2020

20. 10. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Eunika Rozkovcová, UKFTVS/357705/2020-2

 • Svěšeno: 1. 11. 2020

14. 10. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ondřej Leština, UKFTVS/367522/2020-2

 • Svěšeno: 1. 11. 2020

14. 10. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Daniel Svoboda, UKFTVS/360000/2020-2

 • Svěšeno: 1. 11. 2020

13. 10. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Michaela Ulipová, UKFTVS/378281/2020-2

 • Svěšeno: 1. 11. 2020

6. 10. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Sofya Gitgarts, UKFTVS/39163/2020-4

 • Svěšeno: 1. 10. 2020

15. 9. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vitaliya Gagloeva, UKFTVS/78295/2020-3

 • Svěšeno: 1. 10. 2020

8. 9. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jakub Elbel, UKFTVS/80604/2020-6

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

28. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Simona Krejčová, UKFTVS/86941/2020-3

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

28. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jurij Kudinov, UKFTVS/64633/2020-4

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

25. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Hanna Illina, UKFTVS/56828/2020-3

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

25. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Kristina Blažková, UKFTVS/87057/2020-3

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

25. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Yulia Grishchuk, UKFTVS/28101/2020-3

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

25. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Andrei Nikulin, UKFTVS/67308/2020-3

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

25. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jaroslava Rokosová, UKFTVS/65194/2020-5

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

25. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Michal Jirsak, UKFTVS/85897/2020-8

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

25. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ondřej Krstev, UKFTVS/86096/2020-4

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

25. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Šárka Melínová, UKFTVS/65266/2020-6

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

25. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Tetiana Bondarenko, UKFTVS/86084/2020-5

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

25. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Kulhavá Markéta, UKFTVS/74321/2020-4

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

24. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Michaela Reichová, UKFTVS/86147/2020-4

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

24. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vladislav Cabanov, UKFTVS/74424/2020-8

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

21. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Gabriela Hradecká, UKFTV/S59176/2020-5

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

20. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Denys Koshuk, UKFTVS/70728/2020-4

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

20. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Vladislav Cabanov, UKFTVS/74428/2020-4

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

20. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Sergei Zdor, UKFTVS/74392/2020-13

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

16. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jiří Macák, UKFTVS/80311/2020-6

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

16. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Anastasia Maksimova, UKFTVS/87753/2020-3

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

17. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Daniel Vecka, UKFTVS/78728/2020-3

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

17. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Lukáš Chvátal, UKFTVS/50203/2020-3

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

17. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost_Jindřich Svárovský, UKFTVS/74381/2020-3

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

17. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Karel Bláha , UKFTVS/85864/2020-5

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

10. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Kateřina Jetmarová, UKFTVS/80337/2020-5

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

10. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Anna Velizhanina, UKFTVS/74375/2020-3

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

10. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Eduard Koktysh, UKFTVS/74375/2020-3

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

10. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Kristina Starostina, UKFTVS/74374/2020-3

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

10. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ivana Votípková, UKFTVS/56829/2020-4

 • Svěšeno: 1. 9. 2020

3. 8. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Aleksandra Puteshova, UKFTVS/3651/2020-3

 • Svěšeno: 17. 8. 2020

31.7.2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Andrii Zmieievets, UKFTVS/74377/2020-3

 • Svěšeno: 17. 8. 2020

31.7.2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Ilya Pokhilko, UKFTVS/40995/2020-3

 • Svěšeno: 17. 8. 2020

31.7.2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Iuliia Gotynian, UKFTVS/21150/2020-3

 • Svěšeno: 17. 8. 2020

31.7.2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Nikita Khrolenok, UKFTVS/43297/2020-3

 • Svěšeno: 17. 8. 2020

31.7.2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Oleg Knyazev, UKFTVS/43315/2020-3

 • Svěšeno: 16. 8. 2020

31.7.2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Tatiana Zelman, UKFTVS/67355/2020-3

 • Svěšeno: 16. 8. 2020

31.7.2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Veronika Nováková, UKFTVS/29028/2020-3

 • Svěšeno: 16. 8. 2020

31.7.2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Georgy Kripulevich, UKFTVS/74387/2020-3

 • Svěšeno: 15. 8. 2020

30. 7. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Khanh Hoang Linh Nguyen, UKFTVS/31989/2020-3

 • Svěšeno: 15. 8. 2020

30. 7. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Svárovský Jindřich, UKFTVS/74993/2020-4

 • Svěšeno: 15. 8. 2020

28. 7. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jurij Kudinov, UKFTVS/74467/2020-6

 • Svěšeno: 15. 8. 2020

28. 7. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Kristina Agulova, UKFTVS/86082/2020-9

 • Svěšeno: 15. 8. 2020

28. 7. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Viola Paďourková, UKFTVS/65270/2020-4

 • Svěšeno: 12. 8. 2020

23. 7. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost – Ekaterina Tuleva, EUKFTVS/30498/2020-3

 • Svěšeno: 5. 8. 2020

20. 7. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost – Oleg Knyazev, UKFTVS/65136/2020-4

 • Svěšeno: 17. 7. 2020

22. 6. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost – Suvorov Oleg, UKFTVS/79962/2020-3

 • Svěšeno: 17. 7. 2020

22. 6. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Martin Piher, UKFTVS/43628/2020-2

 • Svěšeno: 17. 7. 2020

6. 3. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Jan Fiala, UKFTVS/25033/2020-2

 • Svěšeno: 17. 7. 2020

27. 2. 2020

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Markéta Bauerová, UKFTVS/43628/2020-2

 • Svěšeno: 17. 7. 2020

24. 2. 2020


Poslední změna: 6. červen 2022 13:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: