Úřední deska 2015

Stránka "Úřední deska" je internetovou obdobou úřední desky, která je zřízena v budově Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín, podle § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Nenahrazuje oficiální úřední desku (ve smyslu uvedeného zákona).


2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022


Název

Datum vložení

Kandidátka pro volbu za člena do komory akademických pracovníků AS UK FTVS

21. 12. 2015

Návrh zápisu z 3. zasedání kolegia děkanky ze dne 1. 12. 2015

14. 12. 2015

Zápis z 2. zasedání kolegia děkanky ze dne 2. 11. 2015

14. 12. 2015

Plán krizové připravenosti

27. 11. 2015

Vyhlášení voleb do Akademického senátu UK FTVS

12. 11. 2015

Zápis z 1. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 6. 10. 2015

5. 11. 2015

Opatření tajemníka č. 8/2015 - Příspěvek ze sociálního fondu na výdaje spojené s odborným růstem zaměstnanců

30. 10. 2015

Výzva k zápisu v náhradním termínu – Šimon Hrubeš

13. 10. 2015

Zápis z 10. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 1. 9. 2015

12. 10. 2015

Provozní řád WIFI ZÓNY

9. 10. 2015

Nevyzvednutá zásilka

8. 10. 2015

Náhradní zápis do dalšího úseku studia, nezapsaní studenti

1. 10. 2015

Doplňovací řízení pro akademický rok 2015/2016, Vojenská tělovýchova. Bc. prezenční studium

30. 9. 2015

Opatření tajemníka č. 5/2015 - Elektronická evidence ubytovacích kapacit UK FTVS

21. 9. 2015

Zápis z 9. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 2. 6. 2015

16. 9. 2015

Opatření děkanky č. 13/2015 - Harmonogram akademického roku 2015/2016

3. 8. 2015

Opatření děkanky č. 12/2015 - Bezpečnostní pokyny pro zaměstnance, všechny členy akademické obce a třetí osoby po dobu probíhající stavby „revitalizace vnitřního dvora UK FTVS“

7. 7. 2015

Rozhodnutí o prodloužení lhůty k VZ - Výměna prejzové střešní krytiny objektu Nosticova hala - UK

Opatření tajemníka č. 4/2015 - Procesní postup řešení příchozí pošty a zásilek nejasného původu a nestandardního charakteru

12. 6. 2015

Opatření tajemníka č. 3/2015 - Evidence hospodářské a nehospodářské činnosti na UK FTVS

12. 6. 2015

Opatření děkanky č. 11/2015 - K jednotnému postupu zaměstnanců UK FTVS pro zahraniční pracovní cesty

Opatření děkanky č. 10/2015 - Čerpání dovolené v roce 2015 a poskytování pracovního volna bez náhrady mzdy

Zápis z 8. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 5. 5. 2015

4.6. 2015

Opatření děkanky č. 8/2015 - Pravidla pro organizaci studia v doktorských studijních programech

26. 5. 2015

Zápis ze 7. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 7. 4. 2015

6. 5. 2015

Harmonogram akademického roku 2015/2016

4. 5. 2015

Opatření děkanky, kterým se zřizují odborné pracovní skupiny

4. 5. 2015

Opatření tajemníka č. 3/2015 - Evidence hospodářské a nehosodářské činnosti na UK FTVS

23. 4. 2015

Zápis z 6. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 3. 3. 2015

Opatření děkanky č. 7/2015 - Koeficienty provozní a správní režie pro rok 2015

Opatření děkanky č. 5/2015 - Poplatky spojené se studiem platné pro akademický rok 2015/2016

Zápis z 5. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 3. 2. 2015

Zápis ze 4. zasedání kolegia děkanky UK FTVS ze dne 6. 1. 2015

Opatření děkanky č. 4/2015 - K jednotnému postupu zaměstnanců UK FTVS pro zahraniční pracovní cesty

Opatření děkanky č. 4/2015 - K jednotnému postupu zaměstnanců UK FTVS pro zahraniční pracovní cesty - přílohy

Opatření děkanky č. 3/2015 - Lékařská sportovní prohlídka

Opatření děkanky č. 2/2015 Vnitřní kontrolní systém na UK FTVS

Veřejná zakázka - Rekonstrukce audiovizuální techniky poslucháren UK FTVS

Opatření děkanky č. 1/2015 - o rozsahu kompetencí tajemníka UK FTVS řídit hospodaření a vnitřní správu fakulty

14. 1. 2015


Poslední změna: 13. duben 2022 22:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: