Fond mobility UK


Opatření rektora č. 50/2023 - Priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy pro rok 2024


Odkaz na českém webu | Odkaz na anglickém webu


Žádosti o finanční podporu na:


  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

  • studium zahraničních studentů na UK

  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí


se vždy podávají na aktivitu budoucí. Nelze žádat zpětně. Požadujete-li příspěvek na akci právě probíhající, můžete získat finanční podporu až od data schválení, tj. přibližně měsíc a půl po termínu, ke kterému fakulta odevzdává na Univerzitu Karlovu.


O příspěvek nemohou žádat studenti kombinovaného studia.


Termín podání žádostí pro FM je:

  • 21. 3. 2024, 16:00 (otevření aplikace 1. února 2024)

  • • podzimní kolo do 22. 10. 2024, 16:00 (otevření aplikace 16. září 2024)

¨


Prosím mějte na paměti, že do uvedeného data musí být odevzdány návrhy včetně příloh v elektronické aplikaci, která bude po tomto termínu uzavřena!


Povinné přílohy (v pdf formátu!) se liší pro jednotlivé typy žádostí a jsou uvedeny v elektronickém návrhu. Ve všech typech žádosti je nutné přiložit zvací dopis z partnerské instituce.


Odkaz na aplikaci IS Věda (interní soutěže) naleznete ZDE

Podrobné informace naleznete ZDE


Do aplikace se studenti i zaměstnanci přihlašují prostřednictvím svého CASového účtu (osobní číslo a heslo) na stránce interních soutěží: https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword.

V případě problémů s přihlášením je možné kontaktovat Poradnu FoMo. Link na poradnu se bude zobrazovat na přihlašovací stránce aplikace


  • Manuál pro žadatele najdete přímo v aplikaci na nástěnce

  • Vzory Závěrečné zprávy (liší se pro jednotlivé kategorie i pro studenty a akademické pracovníky) najdete u každé kategorie a jsou ke stažení v sekci „Pravidla“

    Návod na vložení ZZ zde


Žadatelé prosím informujte fakultního koordinátora (Mgr. Hana Sládková ) o tom, že jste závěrečné dokumenty vložili do aplikace, koordinátor ještě v aplikaci uzavře a tím předá ke kontrole na RUK.

Vyjíždějící zaměstnanci vyúčtují zahraniční cestu na ekonomickém oddělení fakulty a závěrečnou zprávu + vyúčtování (formuláře ke stažení v aplikaci) vloží do aplikace. Za přijíždějící hosty vyúčtuje a závěrečnou zprávu vloží garant, který žádost podával.
Poslední změna: 22. leden 2024 20:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: