Fond mobility UK

Informace naleznete na stránkách Univerzity Karlovy


Žádosti o finanční podporu na:


  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

  • studium zahraničních studentů na UK

  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí

  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí


se vždy podávají na aktivitu budoucí. Nelze žádat zpětně. Požadujete-li příspěvek na akci právě probíhající, můžete získat finanční podporu až od data schválení, tj. přibližně měsíc a půl po termínu, ke kterému fakulta odevzdává na Univerzitu Karlovu.


O příspěvek nemohou žádat studenti kombinovaného studia.


Nejbližší konečný termín přijetí žádostí na zahraniční oddělení fakulty do 5. 10. 2017. Prosím mějte na paměti, že do uvedeného data musí být zadány návrhy včetně příloh v elektronické aplikaci!


Pro podzimní termín je opět spuštěno elektronické vyplňování žádostí (návrhů) a nově i příloh (v pdf formátu). Povinné přílohy se liší pro jednotlivé typy žádostí a jsou uvedeny v elektronickém návrhu. Ve všech typech žádosti je nutné přiložit zvací dopis z partnerské instituce! Všechny dokumenty budou zároveň odevzdávány v tištěné formě, jako doposud!


Odkaz na aplikaci naleznete na: http://www.cuni.cz/UK-247.html


Do aplikace se budou studenti i zaměstnanci přihlašovat prostřednictvím svého CASového účtu (osobní číslo a heslo) na stránkách https://veda.is.cuni.cz . V případě problémů s přihlášením je možné kontaktovat Poradnu FoMo. Link na poradnu se bude zobrazovat na přihlašovací stránce aplikace IGA. Při hlášení incidentu bude požadováno osobní číslo studenta/zaměstnance.


Postup pro podzimní termín:


1. Student/zaměstnanec založí žádost (návrh) včetně příloh v IGA.

2. Student/zaměstnanec vytiskne žádost (návrh)  v IGA (návrh musí být ve stavu Odevzdaný, což znamená, že data prošla kontrolou a po formální stránce by měla být v pořádku), přiloží požadované přílohy a odevzdá na fakultě standardním způsobem.


Přílohy se mohou lišit pro různé typy žádostí - jsou vždy uvedeny v žádosti (návrhu)


Po návratu studenti odevzdají potvrzení o skutečné době pobytu, potvrzené zahraniční institucí, a potvrzení o to, že tam splnili předpokládaný a předem potvrzený program, na zahraniční oddělení fakulty.


Za přijíždějící pracovníky vyúčtuje a zprávu odevzdá na zahraniční oddělení fakulty garant, který žádost podával.


Vyjíždějící učitelé vyúčtují zahraniční cestu. Kopie příslušných dokladů a zprávu odevzdají na zahraniční oddělení fakulty.Poslední změna: 23. srpen 2017 11:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údajeTelefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVSJak k nám


Virtuální prohlídka FTVS