Fond mobility UK

Informace naleznete na stránkách Univerzity Karlovy


Žádosti o finanční podporu na:


  • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě

  • studium zahraničních studentů na UK

  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí

  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí


se vždy podávají na aktivitu budoucí. Nelze žádat zpětně. Požadujete-li příspěvek na akci právě probíhající, můžete získat finanční podporu až od data schválení, tj. přibližně měsíc a půl po termínu, ke kterému fakulta odevzdává na Univerzitu Karlovu.


O příspěvek nemohou žádat studenti kombinovaného studia.


Termín podání žádostí pro FM je:

  • jarní kolo do 21. 3. 2019

  • podzimní kolo do 14. 10. 2019

¨


Prosím mějte na paměti, že do uvedeného data musí být odevzdány návrhy včetně příloh v elektronické aplikaci, která bude po tomto termínu uzavřena!


Povinné přílohy (v pdf formátu!) se liší pro jednotlivé typy žádostí a jsou uvedeny v elektronickém návrhu. Ve všech typech žádosti je nutné přiložit zvací dopis z partnerské instituce.


Odkaz na aplikaci + podrobné informace naleznete na: https://www.cuni.cz/UK-43.html


Do aplikace se budou studenti i zaměstnanci přihlašovat prostřednictvím svého CASového účtu (osobní číslo a heslo) na stránce interních soutěží: https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword. V případě problémů s přihlášením je možné kontaktovat Poradnu FoMo. Link na poradnu se bude zobrazovat na přihlašovací stránce aplikace IGA. Při hlášení incidentu bude požadováno osobní číslo studenta/zaměstnance.


Od jarního kola Fondu mobility 2019 požadováno vkládání závěrečných zpráv a vyúčtování pouze v elektronické podobě do předdefinovaného formuláře u kategorie a) + e). U ostatních kategorií nebude vyžadován jednotný formát. Bližší informace o vkládání závěrečných zpráv naleznete zde


Žadatelé prosím informujte fakultního koordinátora (Mgr. Hana Sládková ) o tom, že jste závěrečné dokumenty vložili do aplikace, koordinátor ještě v aplikaci uzavře a tím předá ke kontrole na RUK.

Vyjíždějící zaměstnanci vyúčtují zahraniční cestu na ekonomickém oddělení fakulty a závěrečnou zprávu + vyúčtování (formuláře ke stažení v aplikaci) vloží do aplikace. Za přijíždějící hosty vyúčtuje a závěrečnou zprávu vloží garant, který žádost podával.
Poslední změna: 13. květen 2019 12:24 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS