Soutěže

Arenbergova cena pod záštitou uskupení Coimbra Group

Studenti/absolventi se mohou ucházet se o prestižní Arenbergovu cenu, která se uděluje pod záštitou uskupení Coimbra Group. Cena je určena absolventům magisterského studia naší univerzity, kteří úspěšně absolvovali Erasmus výjezd na jiné členské univerzitě Coimbra Group. Studenti/absolventi by kromě svého CV měli v krátkosti v angličtině popsat, jakým způsobem jejich Erasmus pobyt přispěl k jejich studiu, případně k sepsání jejich diplomové práce. Vítěz každoročně získává finanční odměnu v hodnotě 5000 €.


Případné zájemce o toto prestižní ocenění prosíme o odevzdání uvedených podkladů na zahraniční odd. UK FTVS do 22. 11. 2019.


Call for nomonation

Přehled univerzit pod záštitou Coimbra Group


Poslední změna: 6. listopad 2019 08:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: