Oborová rada

JEDNACÍ ŘÁD OBOROVÉ RADY BIOMECHANIKY


Oborová rada Biomechaniky je ve stejném složení pro tříletý i pro čtyřletý studijní program.


Předseda: 

doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc. 

katedra AB FTVS UK, Martího 31, 162 52 Praha 6 

jelen@ftvs.cuni.cz Členové: 

prof. RNDr. Evžen Amler, CSc. 

UK 2. LF UK, V Úvalu 84, 150 00 Praha 5 

evzen.amler@lfmotol.cuni.cz prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. 

Ústav anatomie 3. LF UK 

Ruská 87

100 00 Praha 10

;prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. 

VÚ stomatologický 1. LF UK 

Vinohradská 48, 120 00 Praha 2

duskova@vus.cz

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN

Kateřinská 32, 128 01 Praha 2

jana.duskova@lf1.cuni.czprof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. 

Fakulta biomedicínského inženýrství 

Katedra lékařských a humanitních oborů

Náměstí Sítná 3105

272 01 Kladno

Dylevsky@seznam.cz ;prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

Fyziologický ústav 1. LF UK 

Albertov 5, 128 00 Praha 2

;prof. Ing. Svatava Konvičková, CSc. 

Strojní fakulta ČVUT 

Technická 4, 166 07 Praha 6

Svatava.Konvickova@fs.cvut.czprof. Ing. Jan Kovanda, CSc. 

Dopravní fakulta ČVUT 

Horská 3, 128 03 Praha 2prof. MUDr. Martin Krbec, CSc. 

Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK

Šrobárova 50

100 00 Praha 10

martin.krbec@fnkv.czprof. Ing. František Maršík, DrSc. (místopředseda) 

Ústav termomechaniky AV ČR 

Dolejškova 5,182 00 Praha 8

marsik@it.cas.cz prof. Ing. Miroslav Petrtýl, DrSc.

Fakulta stavební, Experimentální centrum

ČVUT

Thákurova 7, 166 29 Praha 6

petrtyl@fsv.cvut.cz prof. Ing. Josef Rosenberg, DrSc. 

Nové technologie, výzkumné centrum 

Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita

Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

rosen@kmc.zcu.cz doc. Ing. Miroslav Sochor, CSc. 

Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky

Fakulta Strojní

ČVUT 

Technická 4, 166 07 Praha 6

Sochor@fsid.cvut.cz; slaveksochor@gmail.comdoc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D. 

katedra anatomie a biomechaniky

Fakulta tělesné výchovy a sportu

Univerzita Karlova

José Martího 31, 162 52 Praha 6

sorfova@ftvs.cuni.cz prof. PhDr. František Vaverka, CSc. 

Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita

Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

;


Poslední změna: 16. prosinec 2019 16:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: