Přehled kreditních kurzů

Kód

Název kreditního kurzu

Počet kreditů

Vyučující

Povinné předměty:

PDSB001

Biomechanika

4

Jelen, Šorfová

PDSB002

Biotermodynamika

3

Maršík

PDSB003

Experiment v biomechanice

2

Jelen, Šorfová

PDSB004

Anglický jazyk

1

podle vlastního výběruVolitelné předměty:

PDSB005

Reologie a mikroreologie biologických struktur

2

Bittner, Šorfová

PDSB006

Mechanika tuhých a poddajných těles, soustav a kapalin

2

Mareš, Daniel, Šorfová

PDSB007

Aplikovaná matematika

1

Tlapáková, Jelen

PDSB008

Základy biokybernetiky

1

J. Otáhal

PDSB009

Biologie člověka

1

Dylevský, J. Otáhal

PDSB010

Biofyzika

2

Amler, Ďoubal, Navrátil

PDSB011

Funkční anatomie člověka

2

Dylevský, J. Otáhal

PDSB012

Kineziologie pohybového ústrojí člověka

1

Dylevský, Šifta

PDSB013

Aplikovaná biomechanika

2

Jelen, Janura, Adamec, Mařík, Hrnčíř, Popelář, Kovanda, Sosna, Amler, Dušková, Kittnar, J. Otáhal, Ravnik, Vilímek

PDSB014

Ergonomie - Human Factor Engineering

1

Ravnik

PDSB015

Biomechanika poranění a pasivní bezpečnost

1

Kovanda

PDSB016

Patobiomechanika pohybového aparátu

1

Mařík

PDSB017

Základy biomechaniky

1

Vilímek

PDSB018

Pedagogická činnost

1

školitel

PDSB019

Biomechanika kosterního svalu

2

Vilímek

PDSB600

Státní doktorská zkouška

PDSB601

Obhajoba disertační práce

PDSB800

Zahraniční pobyt - tři měsíce

0

PDSB801

Publikace 1 - s IF

0

PDSB802

Publikace 2 - recenzovaná

0

PDSB803

Studentská věděcká konference

0Další předměty z nabídky oborových rad sdružených v Doktorských studijních programech v biomedicíně.


Výběr volitelných předmětů, tj. kreditová skladba volitelné části, je v kompetenci školitele a studenta.


Předměty oceněné kreditem 1 jsou považovány jako doplňkové, které se doporučují k doplnění vědomostního základu. Dále je možné celou skladbu volitelných předmětů doplňovat z nabídky ostatních oborových rad Doktorských studijních programů v biomedicíně UK a AV ČR (http://pdsb.avcr.cz).


Předmět Aplikovaná biomechanika je oceněn 2 kredity a doporučuje se volit jej podle charakteru disertačního tématu a nabízených tématických panelů.


Poslední změna: 30. leden 2019 11:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: