Časté dotazy

Kdy se dozvím výsledky přijímacích zkoušek?

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do tří pracovních dnů po náhradním termínu písemných přijímacích zkoušek ve Vaší přihlášce v odkazu „Průběh přijímacího řízení“.

V současné době vidíte ve své přihlášce v průběhu přijímacího řízení pouze získané body za jednotlivé zkoušky.


Z důvodu zranění/nemoci/závodů se nemohu zúčastnit talentových zkoušek v řádném termínu? Jak mám zažádat o náhradní termín?

Zašlete doporučeně poštou nebo přineste osobně na studijní oddělení žádost o náhradní termín talentových zkoušek spolu s přílohou – potvrzení od lékaře o zranění/nemoci nebo potvrzení sportovního klubu či svazu. Náhradní termín je jen jeden.


Poslal jsem přihlášku bez prohlídky od sportovního lékaře. Jak ji mám doručit na studijní oddělení?

Prohlídku naskenujte a pošlete jako přílohu e-mailu na


Zaslal jsem peníze za přihlášku, ale v přihlášce je stále uvedeno, že je nezaplacená. Pokud mi do 28.2. nepřijde potvrzení o zaplacení, bude přihláška neplatná?

Spárování platby s přihláškou může trvat několik dní. Platba se tedy nemusí spárovat do půlnoci 28.2. a Vy se nemusíte obávat, že bychom Vám přihlášku zrušili.


Chci podat přihlášku ke studiu, ale všichni sportovní a tělovýchovní lékaři mají do 28.2. už plno. Mohu dodat prohlídku později?

Abyste mohl odeslat přihlášku do 28.2., tak místo prohlídky od sportovního nebo tělovýchovného lékaře nahrajte omluvu. My Vás budeme následně vyzývat k doplnění nedostatků v přihlášce a dáme Vám k tomu přiměřenou lhůtu. Pozvánka na talentové nebo písemné zkoušky Vám bude zaslána až po dodání platné prohlídky. V případě, že prohlídku nedodáte, tak s Vámi fakulta přijímací řízení zastaví.


Musí být potvrzení sportovního lékaře i na obory, kde se nekoná talentová zkouška?

Potvrzení sportovního lékaře je povinnou přílohou přihlášky pro všechny studijní obory na FTVS.


Musím použít formulář potvrzení sportovního lékaře, které máte na stránkách nebo mohu přiložit k přihlášce lékařovo vlastní potvrzení?

Obojí je možné.


Jsem student FTVS a prohlídku sportovního lékaře jsem odevzdal na začátku akademického roku na studijní oddělení. Jak dále postupovat?

Vyplňte prohlášení a nahrajte ho do přihlášky jako přílohu Potvrzení sportovního lékaře.


Přihlásil jsem se na Aplikovanou tělesnou výchovu a sport osob se specifickými potřebami a na Tělesnou výchovu a sport. Talentové zkoušky jsou ve stejném termínu. Jak to mám řešit?

Zašlete doporučeně poštou nebo přineste na studijní oddělení žádost o náhradní termín talentových zkoušek . Náhradní termín je jen jeden.


Musím před přijímacími zkouškami zasílat na studijní oddělení úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo Bc. diplomu?

Nemusíte, k doložení maturitního vysvědčení nebo diplomu Vás vyzveme až po zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Studoval jsem již na FTVS a zanechal jsem studia. Musím znovu dokládat v případě přijetí ověřenou kopii maturitního vysvědčení?

Ano.Poslední změna: 24. leden 2018 12:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS
Jak k nám


Virtuální prohlídka FTVS