Časté dotazy

Kdy se dozvím výsledky přijímacích zkoušek?

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do tří pracovních dnů po náhradním termínu písemných přijímacích zkoušek ve Vaší přihlášce v odkazu „Průběh přijímacího řízení“.

Do té doby uvidíte ve své přihlášce v průběhu přijímacího řízení pouze získané body za jednotlivé zkoušky.


Kdy obdržím pozvánku na talentové a písemné zkoušky?

Pozvánky jsou rozesílané elektronicky, naleznete je ve své přihlášce cca 15 dní před řádným termínem.


Z důvodu zranění/nemoci/závodů se nemohu zúčastnit talentových zkoušek v řádném termínu? Jak mám zažádat o náhradní termín?

Zašleteelektronicky přes SIS žádost o náhradní termín talentových zkoušek spolu s přílohou – potvrzení od lékaře o zranění/nemoci nebo potvrzení sportovního klubu či svazu. Náhradní termín je jen jeden.


Poslal jsem přihlášku bez prohlídky od sportovního lékaře. Jak ji mám doručit na studijní oddělení?

Prohlídku vkládáte jako elektronický dokument přes SIS


Zaslal jsem peníze za přihlášku, ale v přihlášce je stále uvedeno, že je nezaplacená. Pokud mi do 29.2. nepřijde potvrzení o zaplacení, bude přihláška neplatná?

Spárování platby s přihláškou může trvat několik dní. Platba se tedy nemusí spárovat do půlnoci 29.2. a Vy se nemusíte obávat, že bychom Vám přihlášku zrušili. V případě nespárování platby, Vám bude doručena elektronicky výzva k zaplacení.


Chci podat přihlášku ke studiu, ale všichni sportovní a tělovýchovní lékaři mají do 29.2. už plno. Mohu dodat prohlídku později?

Abyste mohl odeslat přihlášku do 29.2., tak místo prohlídky od sportovního nebo tělovýchovného lékaře nahrajte omluvu. My Vás budeme následně vyzývat k doplnění nedostatků v přihlášce a dáme Vám k tomu přiměřenou lhůtu (7 dní). V případě, že prohlídku nedodáte včas, tak s Vámi fakulta přijímací řízení zastaví. Dle podmínek přijímacího řízení, je sportovní prohlídka povinnou přílohou k přihlášce.


Musí být potvrzení tělovýchovného lékaře povinnou přílohou k přihlášce i na programy, kde se nekoná talentová zkouška?

K přihlášce NEMUSÍ. Potvrzení musíte povinně odevzdat až při zápisu do studia.


Musím použít formulář potvrzení sportovního lékaře, které máte na stránkách nebo mohu přiložit k přihlášce lékařovo vlastní potvrzení?

Obojí je možné.


Jsem student FTVS a prohlídku sportovního lékaře jsem odevzdal na začátku akademického roku na studijní oddělení. Jak dále postupovat?

Vyplňte prohlášení a nahrajte ho do přihlášky jako přílohu Potvrzení sportovního lékaře.


Přihlásil jsem se na více studijních programů s různou talentovou zkouškou. Talentové zkoušky jsou ve stejném termínu. Jak to mám řešit?

Zašlete doporučeně poštou nebo přineste na studijní oddělení žádost o náhradní termín talentových zkoušek. Náhradní termín je jen jeden. Talentové zkoušky absolvujete vždy v plném orzsahu.


Musím před přijímacími zkouškami zasílat na studijní oddělení úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo Bc. diplomu?

Nemusíte, k doložení maturitního vysvědčení nebo diplomu Vás vyzveme až po zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Studoval jsem již na FTVS a zanechal jsem studia. Musím znovu dokládat v případě přijetí ověřenou kopii maturitního vysvědčení?

Ano.Poslední změna: 22. listopad 2023 14:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: