Tématické okruhy

Společensko – vědní okruhy:

 • Filozofie

 • Metodologie výzkumu v kinantropologii

 • Kondiční programy a pohybové režimy

 • Historie TV a sportu

 • Psychologie sportu

 • Didaktika sportu

 • Didaktika školní tělesné výchovy

 • Pedagogika

 • Ekonomie

 • Speciální psychologie

 • Obecná, vývojová, pedagogická a sociální psychologie

 • Sociologie

 • Etika

 • Management, marketing

Biomedicínské okruhy:

 • Antropomotorika

 • Anatomie a biomechanika

 • Fyziologie

 • Fyzioterapie

 • Biologie dítěte

 • Zdravotní a tělesná výchova

 • Klinická kineziologie a neurofyziologie

Sportovní okruhy:

 • Ekologie a TV aktivity

 • Kanoistika

 • Lyžování

 • Gymnastika

 • Aktivity v přírodě, turistika, sporty a výchova v přírodě

 • Atletika

 • Plavání a plavecké sporty

 • Sportovní hry

 • Technické a úpolové sporty

 • Vytrvalostní víceboje – triatlon, duatlon

 • Tělesná výchova a sport zdravotně postižených

 • Potápění

 • Tělesná výchova a sport v AČR (vojenská tělovýchova)


Poslední změna: 24. leden 2018 12:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: