Program CEEPUS

Základní informace


CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Mezinárodní dohoda, na jejímž základě se spolupráce realizuje, je "CEEPUS III" která vstoupila v platnost od 1. 5. 2011 a nahradila tak předchozí dohodu "CEEPUS II".

Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol a soukromých vysokých škol o.p.s.

Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí.

Stipendium je účastníkům programu CEEPUS vždy vypláceno hostitelskou zemí. Výše stipendia je v každém členském státě programu CEEPUS odlišná; aktuální výši vyplácených stipendií najdete na www.ceepus.info.

Cestovné na zahraniční stáže je stipendistům vypláceno jejich domovskou univerzitou.


Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.


7 x plus pro CEEPUS

 • jednoduchá organizace, žádosti se vyřizují s předstihem jen jednoho semestru

 • online přihlášky a aktuální výše stipendií nawww.ceepus.info

 • stipendium je určené na ubytování a stravování, je vypláceno v hostitelské zemi (výše stipendia je uvedena na www.ceepus.info)

 • uznávání studia je dáno v projektech sítí

 • společné programy v sítích univerzit a udělování společných akademických titulů

 • stipendia mohou být udělena i za účelem praktického výcviku za předpokladu zaštítění hostitelskou VŠ

 • je-li váš obor mimo sítě, můžete jet jako freemover


Jak postupovat:


STUDENTI

1. Zkontrolujte, zda splňujete následující podmínky:

 • stipendia jsou určena studentům řádného studia,

 • nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství,

 • stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací, ale mohou být udělena i za účelem praktického výcviku.


a) Studenti bakalářského a magisterského studijního cyklu:

 • státní občanství členské země CEEPUS nebo "equal status",

 • věk bez omezení,

 • ukončení 2. semestru řádného studia,

 • minimální doba pobytu na zahraniční stáži jsou tři měsíce, maximální celková doba pobytu činí 10 měsíců; pobyt kratší než tři měsíce je třeba zdůvodnit v poli Motivation přihlášky. V Motivation se uvádí náplň stáže - ta je dána projektem dané sítě.


b) Studenti doktorského studijního cyklu:

 • státní občanství členské země CEEPUS nebo "equal status",

 • věk bez omezení,

 • minimální doba pobytu je 21 dní,


2. Poraďte se s kontaktní osobou sítě CEEPUS na své univerzitě

 • V případě, že fakulta není zapojena do vhodné sítě CEEPUS, můžete se přihlásit jako tzv. freemover CEEPUS (ovšem zpravidla pouze na letní semestr).


3. Vyplňte přihlášku na www.ceepus.info (v anglickém jazyce)


AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI


1. Zkontrolujte, zda splňujete následující podmínky:


stipendia jsou určena učitelům zaměstnaným na full-time, tedy na plný úvazek,


 • nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství,

 • věk bez omezení,

 • povinnost učit na zahraniční stáži alespoň 6 hodin během 5 pracovních dní – učební plán se uvádí v poli Motivation přihlášky.


2. Domluvte se s kontaktní osobou sítě CEEPUS na své univerzitě

V případě, že fakulta není zapojena do vhodné sítě CEEPUS, přihlaste se jako tzv. freemover CEEPUS.


3. Vyplňte přihlášku na www.ceepus.info (v anglickém jazyce)


Více informací naleznete na www.dzs.cz či www.ceepus.info

Deadline pro podávání přihlášek na následující:

 • zimní semestr je 15. června

 • letní semestr je 31. října

 • letní semestr je 30. listopadu pro freemovers


Kontakty

Program CEEPUS je administrován Domem zahraniční spolupráce, Vaše dotazy můžete zasílat na či referentům programu (viz níže).


Mgr. Jan Trnka

E-mail:

Telefon: +420 221 850 502, +420 724 967 264


Mgr. Ivona Sobotková

E-mail:

Telefon: +420 221 850 509


Mgr. Barbora Veselá

E-mail:

Telefon: 221 850 500

http://www.dzs.cz


Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údajeTelefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVSJak k nám


Virtuální prohlídka FTVS