Program CEEPUS

Základní informace


CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Mezinárodní dohoda, na jejímž základě se spolupráce realizuje, je "CEEPUS III" která vstoupila v platnost od 1. 5. 2011 a nahradila tak předchozí dohodu "CEEPUS II".

Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a akademické pracovníky veřejných vysokých škol a soukromých vysokých škol o.p.s.

Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí.

Stipendium je účastníkům programu CEEPUS vždy vypláceno hostitelskou zemí. Výše stipendia je v každém členském státě programu CEEPUS odlišná; aktuální výši vyplácených stipendií najdete na www.ceepus.info.

Cestovné na zahraniční stáže je stipendistům vypláceno jejich domovskou univerzitou.


Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.


7 x plus pro CEEPUS

 • jednoduchá organizace, žádosti se vyřizují s předstihem jen jednoho semestru

 • online přihlášky a aktuální výše stipendií nawww.ceepus.info

 • stipendium je určené na ubytování a stravování, je vypláceno v hostitelské zemi (výše stipendia je uvedena na www.ceepus.info)

 • uznávání studia je dáno v projektech sítí

 • společné programy v sítích univerzit a udělování společných akademických titulů

 • stipendia mohou být udělena i za účelem praktického výcviku za předpokladu zaštítění hostitelskou VŠ

 • je-li váš obor mimo sítě, můžete jet jako freemover


Jak postupovat:


STUDENTI

1. Zkontrolujte, zda splňujete následující podmínky:

 • stipendia jsou určena studentům řádného studia,

 • nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství,

 • stipendia nemohou být poskytnuta na výzkum s výjimkou diplomových nebo doktorských prací, ale mohou být udělena i za účelem praktického výcviku.


a) Studenti bakalářského a magisterského studijního cyklu:

 • státní občanství členské země CEEPUS nebo "equal status",

 • věk bez omezení,

 • ukončení 2. semestru řádného studia,

 • minimální doba pobytu na zahraniční stáži jsou tři měsíce, maximální celková doba pobytu činí 10 měsíců; pobyt kratší než tři měsíce je třeba zdůvodnit v poli Motivation přihlášky. V Motivation se uvádí náplň stáže - ta je dána projektem dané sítě.


b) Studenti doktorského studijního cyklu:

 • státní občanství členské země CEEPUS nebo "equal status",

 • věk bez omezení,

 • minimální doba pobytu je 21 dní,


2. Poraďte se s kontaktní osobou sítě CEEPUS na své univerzitě

 • V případě, že fakulta není zapojena do vhodné sítě CEEPUS, můžete se přihlásit jako tzv. freemover CEEPUS (ovšem zpravidla pouze na letní semestr).


3. Vyplňte přihlášku na ExternĂ­ odkaz www.ceepus.info (v anglickém jazyce)


AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI


1. Zkontrolujte, zda splňujete následující podmínky:


stipendia jsou určena učitelům zaměstnaným na full-time, tedy na plný úvazek,


 • nelze žádat o stipendium do země Vašeho státního občanství,

 • věk bez omezení,

 • povinnost učit na zahraniční stáži alespoň 6 hodin během 5 pracovních dní – učební plán se uvádí v poli Motivation přihlášky.


2. Domluvte se s kontaktní osobou sítě CEEPUS na své univerzitě

V případě, že fakulta není zapojena do vhodné sítě CEEPUS, přihlaste se jako tzv. freemover CEEPUS.


3. Vyplňte přihlášku na ExternĂ­ odkaz www.ceepus.info (v anglickém jazyce)


Více informací naleznete na ExternĂ­ odkaz www.dzs.cz či ExternĂ­ odkaz www.ceepus.info

Deadline pro podávání přihlášek na následující:

 • zimní semestr je 15. června

 • letní semestr je 31. října

 • letní semestr je 30. listopadu pro freemovers


Kontakty

Program CEEPUS je administrován Domem zahraniční spolupráce, Vaše dotazy můžete zasílat na Mail  či referentům programu (viz níže).


Mgr. Jan Trnka

E-mail: Mail 

Telefon: +420 221 850 502, +420 724 967 264


Mgr. Ivona Sobotková

E-mail: Mail 

Telefon: +420 221 850 509


Mgr. Barbora Veselá

E-mail: Mail 

Telefon: 221 850 500

ExternĂ­ odkaz http://www.dzs.cz


Poslední změna: 24. leden 2018 12:55 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS