Volby do Akademického senátu FTVS UK

Volby do Akademického senátu FTVS UKVolby do Akademického senátu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy pro funkční období 2019 – 2022


Předsednictvo Akademického senátu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (dále AS FTVS UK) na základě čl. 2 odst. 1 Volebního řádu AS FTVS UK oznámilo na zasedání AS FTVS UK dne 16. října 2018 vyhlášení voleb do Akademického senátu Fakulty tělesné výchovy a sportu pro funkční období 2019 – 2022. Na základě toho podle čl. 2 odst. 2 Volebního řádu Akademického senátu Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy stanovil AS FTVS UK konkrétní termín a místa konání voleb.


Volby proběhnou 9. – 11. 1. 2019 v prostorách FTVS UK následovně:

  • volby do komory akademických pracovníků se uskuteční v zasedací místnosti H 116

  • volby do studentské komory se uskuteční ve vestibulu u hlavního vchodu FTVS UK v budově H.


Kandidátní listina

pro volby do AS UK FTVS - období 2019-2022 zde


Volební teze kandidátů na člena AS FTVS UK:

Půlpán David, Bc.

Hruša Filip, Bc. et Bc.

Ilona Pavlová, Mgr. MBA

Dudek Petr, Bc.

Sukovič Richard, Bc.

Novotná Viléma, doc. PhDr.

Jonášová Michaela, Bc.

Voráček Josef, PhDr., Ph.D.

Malá (Čemusová), Jitka PhDr. Ph.D.

Pecinová Markéta, Mgr.

Musálek Martin, PhDr, Ph.D.

Nováková Tereza, PhDr., PhD.

Gryc Tomáš, Mgr., Ph.D.

Vomáčková Helena, Mgr.

Pokorná Eva, PhDr., Ph.D.

Novotný, Petr Oldřich, PhDr., Ph.D.

Zdeněk Ledvina, Mgr. ,MBA

Richard Jarošík, Bc.

Kaplan Aleš, PhDr., Ph.D.

Své teze v elektronické podobě zasílejte ve formátu pdf na .


Zároveň byla podle čl. 4. odst. 1 ustanovena z členů akademické obce fakulty volební komise ve složení (bez titulů): Vodička, Bujnovský, Thiel, předseda Šteffl.
Poslední změna: 8. leden 2019 20:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS