Tělovýchovná sportovní prohlídka

Potvrzení od tělovýchovného lékaře, ve kterém bude uvedeno, že je uchazeč „schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem tělesné výchovy a sportů na UK FTVS.“ Toto potvrzení je povinnou přílohou pro zájemce o studijní obory s talentovou přijímací zkouškou, nelze jej nahradit dokladem od dorostového či jiného lékaře specialisty. Z potvrzení musí být zřejmé, že se jedná o tělovýchovného lékaře. Lékařská prohlídka musí být platná do 30. 5. 2022 včetně. Upozorňujeme, že prohlídka od tělovýchovného lékaře je platná jeden rok od data vydání a zasílá se prostřednistvím SIS. Podmínkou zahájení přijímacího řízení je řádné podání přihlášky včetně příloh.


Poslední změna: 5. duben 2022 10:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: