Nahlížení do spisu

Dle čl. 11 odst. 4 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy má uchazeč po oznámení rozhodnutí právo nahlížet do spisu. Nahlížet do spisu může uchazeč po oznámení rozhodnutí .

Termín nahlížení: 18.7. - 20.7. 2023, srpen po dohodě

Přesné datum a čas je potřeba si domluvit e-mailem na adrese .


Poslední změna: 4. květen 2023 08:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: