Doplnění počtu přijatých uchazečů

V případě, že se někteří uchazeči přijatí ke studiu v daném studijním programu nezapíší do studia, může děkan dle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy doplnit počet přijatých uchazečů o uchazeče, kteří vzhledem ke stanovenému počtu přijímaných uchazečů nebo stanovené bodové hranici nebyli původním rozhodnutím přijati, a to v pořadí, v jakém se umístili v původním přijímacím řízení.

V případě vyhlášení doplnění počtu přijatých uchazečů budou obesláni všichni uchazeči, kterých by se toto týkalo, a to bez ohledu na to, zda se odvolali, či projevili do té doby zájem o studium.


Poslední změna: 22. únor 2022 09:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: