Doplnění počtu přijatých uchazečů

V případě, že se někteří uchazeči přijatí ke studiu v daném studijním programu nezapíší do studia, může děkanka dle čl. 9 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy doplnit počet přijatých uchazečů o uchazeče, kteří vzhledem ke stanovenému počtu přijímaných uchazečů nebo stanovené bodové hranici nebyli původním rozhodnutím přijati, a to v pořadí, v jakém se umístili v původním přijímacím řízení.

V případě vyhlášení doplnění počtu přijatých uchazečů budou obesláni všichni uchazeči, kterých by se toto týkalo, a to bez ohledu na to, zda se odvolali, či projevili do té doby zájem o studium.


Poslední změna: 6. leden 2021 10:28 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS