EDUROAM

Tyto stránky slouží zaměstancům, studentům a hostům Fakulty tělěsné výchovy a sportu UK v Praze jako zdroj informací o možnostech přístupu k bezdrátové síti eduroam v prostorách fakulty a jejím blízkém okolí. Tato bezdrátová síť je zapojena do mezinárodního projektu eduroam. Jedná se o projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN).


V České republice je projekt zastřešován sdružením CESNET. Sítě eduroam jsou tvořeny bezdrátovými přístupovými body (WiFi).


Prostudujete-li si tyto stránky důkladně, naleznete zde veškeré informace, které potřebujete ke konfiguraci svého počítače k přístupu. Budete-li přesto mít dojem, že potřebujete pomoci, napište na .


Základní informace

Tyto informace slouží pro připojení se na bezdrátové přístupové body umístěné na Fakultě tělesné výchovy a sportu. Pokud se budete nacházet na uzemí jiné instituce s pokrytím sítě eduroam, je třeba se řídit místními pokyny. Jejich aktuální seznam najdete na www.eduroam.cz.


Přístup pro hosty je umožněn v případě zřízeného účtu (eduroam) domovské instituce.

Nastavení klienta

Pro správné nastavení klienta je třeba:


1. Nainstalovat certifikát TERENA SSL CA (TCS)


2. Po nainstalovaní certifikátu můžete přistoupit k vlastnímu nastavení WiFi klienta


3. Heslo do Eduroam je nutno nastavit přes https://ldap.cuni.cz a není stejné jako mají uživatele do SIS.

Hardware a Software

Nároky na vybavenost notebooku:


  • bezdrátová síťová karta 802.11 b/g

  • operační systém Windows XP w/SP2 (Home nebo Professional), W7, W8, linux

  • antivirový program s aktualizovanou virovou bází

Pokrytí a dostupnost

Prostory pokryté signálem bezdrátové počítačové sítě eduroam na Fakultě tělěsné výchovy a sportu UK:

  • Vstupni hala, čekárna proti vrátnici Ústřední tělovýchovná knihovna, Studijní oddělení,

  • Zasedací místnosti na děkanátu (85, 81) a přilehlé prostory, mísnosti 69, 70

  • Kongresový sál, salónek, kuřárna

  • Druhé a třetí patro hlavní budovy

  • Koleje, některé prostory budovy C


Poslední změna: 24. leden 2018 12:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: