Oborová rada

Předseda oborové rady:


doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.

Katedra společenskovědního základu v kinantropologii

FTVS UK, José Martího 31,162 52 Praha 6

musalek@ftvs.cuni.cz

Tel.: 220 172 092


PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Centrum veřejného zdraví se zaměřením na alkohol vedoucí centra Klinika adiktologie,

1. LF UK a VFN v Praze Apolinářská 4, 128 00 Praha 2

miroslav.bartak@lf1.cuni.cz

Tel.: 224 968 270


doc. Mgr. Ladislav Čepička, Ph.D.

Pedagogická fakulta Západočeské univerzity

Klatovská 51, 301 00 Plzeň

lcepicka@ktv.zcu.cz

Tel.: 724 219 855


doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.

Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Kamenice 753/5, 625 00 Brno

hurych@fsps.muni.cz

Tel.: 549 49 4627


doc. PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D.

Katedra společenskovědního základu v kinantropologii

FTVS UK, José Martího 31,162 52 Praha 6

martínkova@ftvs.cuni.cz

Tel.: 220 172 045


doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.

Katedra fyzioterapie

FTVS UK, José Martího 31, 162 52 Praha 6

pavlu@ftvs.cuni.cz

Tel.: 220 172 242


doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.

Katedra biomedicínského základu v kinantropologii

FTVS UK, José Martího 31,162 52 Praha 6

steffl@ftvs.cuni.cz

Tel.: 220 172 072


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Laboratoř sportovní motoriky

FTVS UK, José Martího 31, 162 52 Praha 6

zahalka@ftvs.cuni.cz

Tel.: 220 172 297


doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

děkan fakulty

FTVS UK, José Martího 31, 162 52 Praha 6

petr@ftvs.cuni.cz

Tel.: 220 172 338

Poslední změna: 11. červenec 2023 13:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: