Oborová rada

JEDNACÍ ŘÁD OBOROVÉ RADY KINANTROPOLOGIE


Členové:


PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Centrum veřejného zdraví se zaměřením na alkohol vedoucí centra Klinika adiktologie,

1. LF UK a VFN v Praze Apolinářská 4, 128 00 Praha 2, 224 968 270


doc. Ing. Eva Čáslavová, CSc.

UK FTVS, Martího 31, 162 52 Praha 6

, 220 172 032


doc. Mgr. Ladislav Čepička, Ph.D.

Pedagogická fakulta Západočeské univerzity

Klatovská 51, 301 00 Plzeň

, 724 219 855


doc. MUDr. Jan Heller, CSc.

UK FTVS, Martího 31, 162 52 Praha 6

, 220 172 268


doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.

UK FTVS, Martího 31, 162 52 Praha 6

, 220 172 242


Doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D.

Proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost,

FTVS UK, José Martího 31, 162 52 Praha 6, okres Hl.m. Praha, Česká republika

220 172 338


Prof MUDr. Ondřej Šeda, Ph. D.

Lékařská fakulta UK, Ústav biologie a lékařské genetiky,

Albertov 4, 128 00 Praha 2, Česká republika

224 968 180


Prof Ing. František Zahálka, Ph.D.

Laboratoř sportovní motoriky, FTVS UK,

José Martího 31, 162 52 Praha 6, okres Hl.m. Praha, Česká republika

220 172 297Předseda oborové rady:

prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.

UK FTVS, Martího 31, 162 52 Praha 6

, 220 172 010
Poslední změna: 6. listopad 2019 08:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS