• Aktuality

Aktuality

9. prosince 2020

Aktuální informace k výuce na FTVS UK platné od 7.12.2020.


Nová nařízení vlády s účinností od 7.12.2020 povolují realizovat výuku na vysokých školách s následujícími omezeními:


Zápočty a zkoušky: nadále prezenčně do 10 osob včetně vyučujících. Lze zkoušet distančně, rozhodnutí je na garantovi předmětu.


Výuka:

Praktická výuka v pedagogických a zdravotnických programech je umožněna ve všech ročnících studia (Fyzioterapie, TVS, Učitelství TV, Trenér, Kondiční trenér, APTV OSP, Vojenská TV).


Sportovní aktivity v rámci výuky SP Trenér, Kondiční trenér, TVS (se zaměřením na vzdělávání), Učitelství TV, Vojenská TV, APTV OSP jsou povoleny bez roušek. V současnosti probíhá výuka ve zmíněných programech minimálně. Využijte prostor do konce kalendářního roku 2020 pro splnění zápočtů a zkoušek z teoretických předmětů. Intenzivní výuka sportovních předmětů bude realizována od 4.1.2021 do 31.1.2021. Změny v rozvrhu sportovních předmětů budou prováděny v týdnu od 14.12.-20.12.2020. Lyžařské a další kurzy budou probíhat převážně od února 2021.


Některé katedry umožňují praktické konzultace již nyní (plavání).


Studijní programy Fyzioterapie, Management TVS, Ortotik-protetik pokračují výukou dle původního rozvrhu.


Je umožněna prezenční výuka v 1. ročnících bakalářského i navazujícího magisterského studia do počtu 20 studentů ve skupině. Rozhodnutí o přechodu do prezenční formy je na garantovi předmětu.Praxe u externích subjektů je povolena.


Kombinované studium pokračuje výukou v plánovaných termínech konzultací. Rozvrh bude upraven. Informaci o úpravě rozvrhu zašleme všem dotčeným studentům alespoň tři dny před konáním konultací.


Laboratorní a experimentální výuka je umožněna v počtu do 20 studentů ve všech ročnících.


Doktorské studium probíhá bez omezení.


Individuální konzultace a individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury jsou povoleny.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS