• Aktuality

Aktuality

7. září 2021

Předvolební shromáždění akademické obce UK FTVS a předvolební zasedání Akademického senátu UK FTVS proběhne v úterý 14. září 2021 od 13,00 v posluchárně P6,

José Martího 31, Praha 6 – Veleslavín (přízemí)


Program:

1. Zahájení

2. Informace k volbám kandidáta na děkana UK FTVS

3. Vystoupení nominanta na kandidáta na děkana UK FTVS (doba vystoupení nominanta je maximálně 15 minut)

4. Přestávka (10 min.) - shromažďování otázek do diskuse

5. Diskuse nominanta na kandidáta na děkana se členy Akademického senátu UK FTVS, ostatními členy akademické obce UK FTVS

a dalšími pracovníky UK FTVS

Pořadí diskutujících se určuje podle písemných přihlášek do diskuse, přičemž jedna možnost je zasláním písemné přihlášky s dotazem na mailovou adresu: , a to do 13. září 2021, do 8:00 hod., druhá možnost je podáním přihlášky s dotazem v průběhu 10min.

přestávky (4. bod programu). Na základě jedné přihlášky do diskuse je možné vznést jeden dotaz nominantovi. Přihlášky členů AS UK FTVS mají přednost před přihláškami členů akademické obce UK FTVS a přihláškami dalších pracovníků UK FTVS. Přednost mezi členy AS UK FTVS určuje pořadí, ve kterém byly přihlášky odevzdány. Přihlášky členů akademické obce mají přednost před přihláškami dalších pracovníků UK FTVS. Přednost má přihláška osoby, která dotaz ještě nevznesla.

Přednesení dotazu nesmí překročit dobu 2 minut, zodpovězení dotazu nesmí překročit dobu 4 minut.

Po zodpovězení dotazu je přípustný jeden doplňující dotaz, který nesmí překročit dobu 2 minut. Zodpovězení doplňovacího dotazu nesmí překročit

dobu 2 minut.

Celková doba předvolebního shromáždění akademické obce UK FTVS a předvolebního zasedání AS UK FTVS je maximálně 2 hodiny.

6. Zakončení.Předvolební shromáždění akademické obce UK FTVS a předvolební zasedání AS UK FTVS bude konáno v hybridní formě, odkaz na online připojení https://vysilej.online/uk-ftvs-2021/.

Odkaz na volební teze https://ftvs.cuni.cz/FTVS-2583-version1-volebni_teze_kandidata.pdf.


doc. PhDr. Martin Musálek, PhD. doc. PhDr. Aleš Kaplan. Ph.D., MBA

předseda Volební komise pro volby kandidáta na děkana předseda Akademického senátu UK FTVS


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

José Martího 269/31

162 52 - Praha 6 - Veleslavín

Česká republika


IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

Identifikátor datové schránky: piyj9b4

Bankovní spojení: 0085332011/0100


Fakturační údaje


Telefon:

+420 220 171 111

nebo:

+420 220 172 000


Aktuální seznam zaměstnanců UK FTVS