• Aktuality

Aktuality

8. listopadu 2022

Pozvánka na konferenci POHYB A ZDRAVÍ


Zveme Vás na konferenci Pohyb a zdraví, která se koná ve středu 30. listopadu 2022 od 10:00 ve Vlasteneckém sále Karolina. Setkejte se s odborníky věnující se tematice pohybu a zdraví a zjistěte, jaké jsou současné poznatky z oblasti vlivu pohybové aktivity člověka na jeho zdraví. Registrace na konferenci je zdarma a jsou zváni všichni, kteří se chtějí o pohybu a zdraví dozvědět více.


Slavností zahájení konference proběhne v 10:00, úvodní slova pronese rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková, poradce předsedy Vlády ČR Jiří Nykodým a předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser. Dále se těšte na sled přínosných přednášek odborníků z různých oborů a organizací rozdělených do dvou bloků a společnou diskuzi. Jedním z přednášejících je také náš pan děkan, Miroslav Petr, který vystoupí s tématem Možnosti řešení adherence k pohybové aktivitě u dětí a mládeže. Po skončení konference jste srdečně zváni k přátelskému setkaní a drobnému pohoštění do reprezentačních prostor Karolina. Celý program konference je níže.


 Registrujte si své místo na konferenci včas na tomto odkazu.


Program konference Pohyb a zdraví


Přednášky odborníků z oblasti pohybu a zdraví jsou rozdělené do dvou bloků. První blok včetně závěrečné diskuze je naplánován od 10:20 do 12:00. Druhý blok pokračuje po coffee breaku ve 12:40 a celý program je ukončen v 15:00. Po skončení konference je připravené drobné pohoštění v reprezentačních prostorách Karolina.


První blok


 • "Život člověka začíná těhotenstvím a porodem"

  Antonín Pařízek, zástupce přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN

 • "Podpora pohybových aktivit u dětí a u žáků"

  Ondřej Andrys, náměstek Ústředního školního inspektora

 • "Vliv sportovních událostí a pohybu"

  Matouš Veselský, Katedra sociologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova

 • "Možnost prevence chronických neinfekčních chorob ve výchově ke zdraví"

  Alena Plšková, Vzdělávací institut ochrany dětí, Masarykova univerzita

 • "Telemedicína při léčbě obezity"

  Martin Haluzík, přednosta Centra diabetologie, vedoucí Laboratoře translační a experimentální diabetologie a obezitologie IKEM


Druhý blok


 • "Pohyb, zdraví a životní styl sociálně znevýhodněných dětí"

  Tereza Pemová, ředitelka Národního institutu pro děti a rodinu

 • "Vzdělaní, pohybová gramotnost a zdraví – jediná možná cesta"

  Miroslav Jansta, předseda České unie sportu

 • "Fyzická zdatnost mládeže"

  Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů ČR

 • "Možnosti řešení adherence k pohybové aktivitě u dětí a mládeže"

  Miroslav Petr, děkan Fakulty tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova

 • "Pohybová́ aktivita dětí – mýty a fakta"

  Jan Cacek, děkan Fakulty sportovních studií, Masarykova univerzita

 • "Dítě v (ne)pohybu. Proč selhávají tradiční řešení?"

  Michal Šafář, děkan Fakulty tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci

 • "Role univerzitního sportu ve vzdělávacím procesu"

  Ivana Ertlová, předsedkyně České asociace univerzitního sportu


Celý program naleznete zde










Sdílet na: