• Aktuality

Aktuality

9. listopadu 2022


Mezinárodní výzkum (ČR + Polsko)


Cílem výzkumu je zjistit působení HMB (https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxymetylbutyr%C3%A1t)

v kombinace s velmi intenzivním tréninkem na sportovce a netrénované jedince.


Sledované parametry:


· buněčné enzymy především kinázy (biopsie)

· sérové hladiny vybraných hormonů a cytokinů (odběry žilní krve)

· výkon v zátěžovém testu (bicyklový ergometr)

· síla extenze kolenního kloubu (izokinetický dynamometr)

· tělesná kompozice (elektrická bioimpedance)Realizace:


1. den měření (cca 45 minut)

- dotazník - výživa, tělesná kompozice, ultrazvuková analýza kosterního svalu, biopsie + odběr žilní krve, zátěžový test, biopsie + odběr žilní krve, dynamometrie

3 týdny suplementace HMB či placebo 


2. den měření(cca 45 minut)

- dotazník - výživa, tělesná kompozice, ultrazvuková analýza kosterního svalu, biopsie + odběr žilní krve, zátěžový test, biopsie + odběr žilní krve, dynamometrie

3 týdny suplementace HMB či placebo + 6x velmi intenzivní trénink (cca 25 minut) na FTVS UK


3. den měření(cca 45 minut)

- dotazník - výživa, tělesná kompozice, ultrazvuková analýza kosterního svalu, biopsie + odběr žilní krve, zátěžový test, biopsie + odběr žilní krve, dynamometrie


Pro hráče esportu je možnost přidání pro každé měření kognitivní testy.Nabízené benefity:


1. 4 000,- Kč odměna za účast

2. SuplementaceHMB zdarma na 2 x 3 týdny.

3. Profesionální testování složení těla 2 standardními metodami (BodPod, Bodystat 1500).

4. Biochemické analýzy vybraných krevních markérů

· aktivita signálních proteinkináz (celkový a fosforylovanýmTOR, p70S6K, PKB, Akt, MAPK/ERK),

· koncentrace hormonů (volný a celkový testosteron, kortizol, IGF-1, růstový hormon),

· koncentrace alternativních zdrojů energie: ketolátky (acetoacetát a beta-hydroxybutyrát), volné

· mastné kyseliny a index hodnotící účinnost lipolýzy,

· aktivita vybraných enzymů (laktátdehydrogenáza, kreatinkináza),

· plynometrické indexy (pH, pCO2, pO2) a elektrolyty (Ca2+, Na+, K+, Cl-),

· koncentrace dalších biochemických ukazatelů (myoglobin, urea, kreatinin, glukóza, laktát,

· bilirubiny).

5. Profesionální a inovativní analýzy aktuálního metabolického a anabolického potenciálu svalův klidovém stavu a po cvičení (např. celkový a fosforylovanýmTOR, p70S6K, PKB, Akt, MAPK/ERK).

6. 3x monitorování aerobní fyzické kapacity (např. VO2max, anaerobní práh) a fyziologickéhoa metabolického potenciálu těla během cvičení.

7. Hodnocení maximální síly izometrické dobrovolné kontrakce (MVIC).

8. Ultrazvuková analýza kosterního svalu, která umožňuje sledování svalové architektury, včetněprůřezové plochy (CSA, délka vlákna (FL), pennační úhel (PA) a tloušťka svalu (MT).

9. Sledování výživy prováděné průběžným zaznamenáváním všech zkonzumovaných potravin,pokrmů a nápojů. Na jeho základě budou připraveny komentáře k dietním chybám a tipy, jakjídelníček vylepšit.

10. Jedinečná příležitost přímých konzultací se zkušenými členy výzkumného týmuv oblasti stravy a suplementace, tělesného složení a nutričního stavu i specifičnosti tréninku.
Sdílet na: