• Aktuality

Aktuality

9. května 2023

Zařaďte kontaktní souboje do výuky na vaší škole


Tělesná výchova má nezastupitelnou roli v systému výchovy a vzdělání zejména na základních a středních školách. Jejím hlavním cílem je rozvoj pohybových schopností a dovedností a přispění k vytvoření kladného vztahu k pohybovým aktivitám žáků/studentů. Zavedením kontaktního cvičení do tělesné výchovy podpoříte nejen tyto cíle, ale získáte další benefity.Fyzický kontakt je v pohybovém vývoji dětí velice důležitý


V současné době ze spontánní aktivity dětí mizí fyzický kontakt, přitom ten přispívá nejen ke správnému fyzickému a zdravotnímu rozvoji, ale vytváří i pocit sociální sounáležitosti, zvyšuje frustrační toleranci a v neposlední řadě také psychickou odolnost. A právě těchto výhod docílíte zařazením prvků kontaktních cvičení do hodin tělesné výchovy na vaší škole.  Důležité je tyto prvky zavést zábavnou a bezpečnou formou tak, aby si děti přirozeně zvykly na fyzický kontakt.


Jak metodicky správně postupovat (a nejen to) se dozvíte v našem kurzu Moderní tělesná výchova pod vedením Radima Pavelky, pedagoga a odborníka na bojové sporty. Kurz je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a je rozdělen na teoretickou a praktickou část.


Teoretická část programu je zaměřena na význam a pochopení výhod zařazování úpolů do tělesné výchovy a důsledky jejich absence ve vývoji jedince. Praktická část je zaměřena na správnou metodiku cvičení vzhledem k postupné adaptaci na kontakt a k bezpečnosti při cvičení. Dále se seznámíte se zásobou průpravných úpolových cvičení, cvičení ve dvojici a hromadných her vycházejících z úpolových sportů, a jak využít dostupné cvičební pomůcky.  V neposlední řadě se jako doplněk naučíte metodicky správně učit pádovou techniku jako prevenci zranění při pádu.


Jednodenní kurz se koná v sobotu 24. června 2023 v Praze na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.


Více informací a registrace

Sdílet na: