• Aktuality

Aktuality

6. ledna 2023

Cooperatio aneb cesta k efektivnější podpoře vědy


Během roku 2022 vzniklo na FTVS dvanáct výzkumných skupin v rámci programu Cooperatio. Jedná se o pětiletý projekt, jehož cílem je vyprofilovat výzkumné směry stěžejní pro vědeckou činnost naší fakulty a podpořit spolupráci mezi fakultami UK.Společným cílem všech týmů je poznání zákonitostí spojených s udržitelností lidského zdraví z hlediska prevence. Týmy se zajímají například o tato témata: jak se mění fyzická zdatnost populace; jaký vliv má pohyb na fyzické, duševní a kognitivní zdraví či jaký vztah má populace k pohybu a sportu a jaká je nabídka pohybových aktivit.

 

Polovina týmů je zaměřena na oblast sportovních věd, kinantropologie, biomedicíny, udržitelného zdraví a fyzioterapie; druhá polovina na oblast humanitních věd, historie sportu, pedagogiky a managementu.


Každý měsíc na sociálních sítích představíme jeden z výzkumných týmů:* 


 • Leden: Fyziologie sportovně specifických činností (Jiří Baláš) 

 • Únor: Biochemicko-genetické markery pohybové činnosti (Jana Jaklová Dytrtová) 

 • Březen: Kondiční trénink a rekondiční intervence (Tomáš Malý) 

 • Duben: Fyzioterapie a terapeutické postupy (Tereza Nováková) 

 • Květen: Pohybové aktivity u stárnoucí populace a OSP (Michal Šteffl) 

 • Červen: Biomechanika pohybových činností a aplikace technologií do sportu (Petr Šťastný) 

 • Červenec: Zdraví jako hodnota individuální i společenská, motivace k pohybovým aktivitám a výkonnostnímu sportu (Ivana Harbichová) 

 • Srpen: Analýza cíle školní TV a její vymezení ve střednědobém horizontu, formy pohybových aktivit v procesu TV jako jeden z nástrojů inkluze dětí a mládeže (Kamil Kotlík) 

 • Září: Fundamentální a etické problémy současného sportu z pohledu analytické filosofie (Irena Parry Martínková)  

 • Říjen: Ontogeneze motorického vývoje a trénink mládeže (Martin Musálek) 

 • Listopad: Sport jako dynamický segment vyspělé ekonomiky, zejména ve vztahu k trhu práce (Jan Šíma) 

 • Prosinec: Vývojová dimenze sportu ve vztahu k jeho současnosti (Marek Waic) 


Věříme, že vás hlavní výzkumná témata zaujmou. Možná i natolik, že se rozhodnete k nim připojit a zažít vědu na vlastní kůži.  

* (V závorce je uveden vedoucí výzkumného týmu bez akademických) Sdílet na: