• Aktuality

Aktuality

5. května 2023

Paralympijské školní dny ve Středočeském kraji na jaře 2023

Více než 180 dětí z různých škol ze Středočeského kraje mělo na jaře letošního roku možnost zažít Paralympijský školní den (PŠD) - interaktivní sportovně orientovaný program, jehož idea vzešla od Mezinárodního paralympijského výboru. Na organizaci se podíleli také studenti naší fakulty.Série akcí se konala v rámci implementace krajského akčního plánu Středočeského kraje v projektu Začleňování žáků se speciálními potřebami prostřednictvím pohybu. V rámci PŠD se děti skrze povídání i praktické vyzkoušení seznamují s para sportem, tedy sportem osob se zdravotním postižením. Mají možnost besedy se zajímavou sportovní osobností a na pozadí osobního setkání a sdílení příběhu mohou začít uvažovat o zdravotním postižení v novém kontextu.


Dále si děti zkouší různé pomůcky (vozíky, hole, zvukové míče aj.), ale také se učí zásadám poskytnutí asistence ve veřejném prostoru. Dlouholeté výzkumy poukazují na významný efekt tohoto programu na pozitivní utváření postojů dětí i dalších osob ve školním prostředí vůči jinakosti. Možnost uvědomit si odlišné potřeby druhého při hře, sportu a osobním povídání je pro děti velmi přirozená.


Český paralympijský výbor zajistil naše přední paralympioniky pro besedy na jednotlivých školách. Na PŠD v ZŠ Hostín u Vojkovic přednášela o para atletice Anna Luxová. Na PŠD v ZŠ a praktické škole Hodějovského, Benešově přednášel o boccie Radek Procházka. Na PŠD na ZŠ Rožďalovice přednášel o para stolním tenise Petr Svatoš. Na PŠD na ZŠ Jiráskova, Benešov a na ZŠ Čechtice přednášel o para basketbale a para lyžování Miroslav Šperk. Na PŠD na ZŠ Dolní Kralovice přednášela o para atletice Eva Datinská. Po besedách měly děti možnost vyzkoušet si širokou škálu paralympijských sportů: para basketbal, para florbal, goalball, handbike, boccia, curling, asistence při pohybu osob se zrakovým a tělesným postižením.


Na organizaci série šesti PŠD spolupracovali studenti FTVS UK z bakalářského a magisterského studia oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (ATVS OSP) pod vedením Ilony Pavlové. Bez jejich velkého zapojení a výborné spolupráce s učiteli a vedením školy by nebylo možné tuto atraktivní, nicméně náročnou část programu, kvalitně a bezpečně zorganizovat.Sdílet na: