• Aktuality

Aktuality

31. května 2023

SCIENTIA MOVENS 2023: Konference zaměřená na udržitelné zdraví

Ve dnech 16. a 17. května 2023 v konferenčních prostorech naší fakulty proběhla vědecko-popularizační konference SCIENTIA MOVENS, jejíž hlavním tématem bylo udržitelné zdraví (Sustainable Health).


SCIENTIA MOVENS 2023, Foto: Zuzana Mazurová
SCIENTIA MOVENS 2023, Foto: Zuzana Mazurová


V pořadí již 11. konference Scientia Movens nesla letos podtitul „Udržitelné zdraví“. Netradičně byla zahájena podnětnou plenární diskusí předních odborníků v oblasti kinantropologie, biochemie, otužování a popularizace vědy. Její záznam je zpřístupněn veřejnosti na tomto odkazu.


Účastníci z řad akademiků, studentů i veřejnosti si měli následně možnost vybrat ze šesti tematických okruhů, kterým se v přednáškách věnovalo celkem 62 českých i zahraničních řečníků. Každá sekce byla moderována a po jednotlivých příspěvcích byly zodpovězeny otázky publika. V rámci posterové sekce bylo možné výsledky výzkumných prací diskutovat během příjemného občerstvení v prostorách studentského klubu.


Konference se zaměřila na šest klíčových témat:

  • Výživa a zdraví populace

  • Tělesná zdatnost současné populace

  • Vzdělávání jako prostředek pro změnu

  • Pohyb jako prostředek udržení tělesného i psychického zdraví

  • Esport: příležitosti a hrozby

  • Adaptační mechanismy na zátěž a extrémní podmínky


SCIENTIA MOVENS 2023, Foto: Zuzana Mazurová
SCIENTIA MOVENS 2023, Foto: Zuzana Mazurová
SCIENTIA MOVENS 2023, Foto: Zuzana Mazurová
SCIENTIA MOVENS 2023, Foto: Zuzana Mazurová


Mezi pozvané řečníky konference patřili například Zdeněk Hostomský z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, člen vědecké redakce České televize Daniel Stach, Veronika Vymetálková z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Petra Tyrpeklová z Balance Club Brumlovka či děkan naší fakulty Miroslav Petr.


Součástí doprovodného programu byl také workshop managementu, virtuální tenis a hokej, měření tělesného složení nebo hormonů ve slinách či testování úrovně kognitivních a kreativních dovedností.


Akce proběhla ve velice klidné a inspirativní atmosféře, s vidinou navázání nových spoluprací, realizace ještě kvalitnějších výzkumných záměrů a zlepšení obrazu a dopadu vědy na populaci.


SCIENTIA MOVENS 2023, Foto: Zuzana Mazurová
SCIENTIA MOVENS 2023, Foto: Zuzana Mazurová
SCIENTIA MOVENS 2023, Foto: Zuzana Mazurová
SCIENTIA MOVENS 2023, Foto: Zuzana Mazurová


FOTOGALERIE


Sdílet na: