• Aktuality

Aktuality

11. září 2023

Nově vzniklá Asociace trenérů a učitelů tělesné výchovy chce řešit upadající kondici dětí

Množí se počet omluvenek z  hodin tělesné výchovy na základních a středních školách, fyzická zdatnost s  pohybovou gramotností se významně zhoršují a ani stát a jednotlivé školy této skutečnosti nevěnují dostatečnou pozornost. To jsou výsledky průzkumu, který iniciovala nově vzniklá Asociace trenérů a učitelů tělesné výchovy.

 

Dle Jakuba Makaloše z  organizace Wannado, která stojí za největším náborovým festivalem Sporťáček, a jednoho ze zakladatelů nové asociace by řešením bylo spojení škol se zástupci sportovních klubů: „Učitelé jasně potvrdili, že tělesná výchova je druhořadým předmětem na školách a jejich práce je společensky nedoceněná. To se musí v době narůstající obezity u dětí změnit.“ 

 

Právě učitelé tělesné výchovy mají bezprostřední kontakt se současnou dětskou generací a v  tělocvičnách základních či středních škol vidí syrovou realitu. A 91 % z  nich pozoruje sestupně upadající kondici u nově příchozích dětí. Podle 55 % učitelů se navíc zvýšil počet omluvenek z  hodin tělesné výchovy. Vyplývá to z výzkumu, do kterého se zapojilo přes 200 učitelů v  období před začátkem nového školního roku. „Zcela jednoznačně a dlouhodobě se zhoršuje fyzická kondice našeho národa a jako učitelé tomu chceme zamezit. Jenže máme k  tomu omezené nástroje, hodiny tělesné výchovy nejsou pro většinu škol prioritou a stát nedostatečně upozorňuje na zdravotní benefity z pohybu,“ varoval Miroslav Petr, děkan Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, který je také předsedou nově vzniklé asociace.


Asociace trenérů a učitelů tělesné výchovy si dala za úkol na krizi upozorňovat, zahájit dialog se zástupci státu, a hlavně podpořit učitele tělesné výchovy. Vždyť 82 % z  nich si podle průzkumu myslí, že je jejich práce společensky nedoceněna a podle 74 % učitelů nejsou hodiny tělesné výchovy na školách na stejné úrovni důležitosti a významu jako ostatní výukové předměty. „Pro učitele je složité pracovat s pohodlnými dětmi, které jsou v  tomto přístupu podporovány svými rodiči. Nepomáhá ani velký počet omluvenek od lékařů nebo právě od rodičů. Někdy stačí, když dítě zakašle a nemusí cvičit. A limitují nás také obavy učitelů realizovat s  žáky některé sportovní aktivity,“ popsal kritické momenty Kamil Kotlík z Oddělení pedagogiky a didaktiky tělesné výchovy na FTVS UK.

  

Přitom podle nově vzniklé asociace funguje v  Česku velká řada nadšených a kvalitních učitelů tělesné výchovy. Jenže nemají řádné zastání. „Bohužel někteří z  nich opouští školství po krátké době praxe. Jedním z důvodů je nedostatečná finanční podpora. Často se také stává, že absolventi pedagogických škol v  tomto oboru se nakonec rozhodnou do praxe vůbec nenastoupit. Potřebujeme zastání a větší společenskou prestiž,“ dodal Miroslav Petr.


Na nedostatečnou péči o předmět tělesné výchovy ze strany státu dlouhodobě upozorňuje také Česká unie sportu. Podle jejího předsedy Miroslava Jansty by se měli na hodinách podílet také zkušení trenéři z  řad sportovních klubů nebo tělovýchovných jednot. „Současná podoba hodin tělesné výchovy není atraktivní pro generaci dětí, která valnou část času žije v  digitálním prostředí. Dobří trenéři vědí, jakým způsobem děti nadchnout a zaujmout pro radost z  pohybu. A hlavně jim prostřednictví trenérů či učitelů vysvětlit, aby dobře spravovaly fyzickou stránku svého těla a tím dělaly něco pro své zdraví. Tyhle věci přeci stát nemůže opomíjet,“ upozornil Miroslav Jansta.  


Podle 81 % učitelů by pomohlo, kdyby školy a jejich učitelé více spolupracovali se zástupci sportovních klubů a tělovýchovných jednot. „Z průzkumu také jasně vyplynulo, že 93 procent učitelů pozorují lepší fyzickou zdatnost a pohybovou gramotnost u dětí, které jsou součástí organizovaného sportu v  klubech a jednotách. Považuji za důležité toto prostředí propojit se školami,“ dodal Jakub Makalouš. „Z průzkumu dálo vzešlo, že největší problém vidí učitelé v neochotě dětí a jejich rodičů se pravidelně zaobírat pohybovými aktivitami. O přínosech sportu pro zdraví by měly rodiny s  dětmi významně informovat ministerstvo školství, zdravotnictví a také samotné školy.“ 

 

Zdroj: Asociace trenérů a učitelů tělesné výchovy, redakčně upraveno 


Sdílet na: