• Aktuality

Aktuality

27. října 2023

Evropská fyzioterapie se sešla v Praze

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy upořádala v termínu od 5. do 7. 10. 2023 evropskou konferenci ENPHE (The European Network of Physiotherapy in Higher Education).  Každoroční setkání více než 200 mezinárodních odborníků působících na vysokých školách proběhlo v prostorách pražského Karolina. Zájem o konferenci byl rekordní a ohlasy na její průběh byly také velmi pozitivní.První konferenční den 5. 10. 2023 byl věnován studentům, kteří byli sami překvapeni rekordním zájmem o účast na této akci. Důležité je vyzdvihnout, že organizace a náplň studentského programu byla plně v režii samotných studentů, včetně těch z FTVS UK. V podvečer se studenti i akademičtí pracovníci setkali na slavnostním zahajovacím koncertu v Aule Karolina. Následovaly dva konferenční dny plné zajímavých přednášek, workshopů, diskusí a aktivit.  Hlavní příspěvek měl v rámci prvního dne Daniel Stach, který je známý především jako vědecký redaktor České televize. V rámci přednášky na téma "Vzdělání pro praxi: učit se (porozumět) a vysvětlit“ účastníky konference provedl komplexním světem informací a dezinformací v oblasti zdravotnictví. Zdůraznil strategie pro rozpoznání relevantních informací v rámci veřejného prostoru, zejména v případech, kdy pacienti přicházejí do kontaktu s předsudky či mýty. Součástí konference byl interaktivní program realizovaný formou pracovních skupin, které se zabývaly různými tématy, jako je facilitace učení, výzkum, profesní otázky, aplikace umělé inteligence, internacionalizace, interprofesionální učení a environmentální fyzioterapie. Formou panelů a diskuse byly představeny práce studentů i práce vědeckých týmů. Ti nejlepší byli při závěrečné ceremonii oceněni.Významný příspěvek přednesl Michael Rowe z Jižní Afriky na téma „Průvodce umělou inteligencí ve vzdělávání zdravotnických profesí." Ve své prezentaci rozebíral potenciál umělé inteligence jako spasitele, nebo hrozby. Zamýšlel se nad rolí člověka ve vzdělávání v oblasti zdravotnictví a jak je možné využít podpory umělé inteligence. Jeho prezentace byla diskusí o etických aspektech integrování umělé inteligence do praxe a vyzdvihla komplexitu této problematiky.

V rámci podpory zdravého životního stylu a probíhající iniciativy Erasmus Days na FTVS UK byla pro ty nejodvážnější připravena také ranní běžecká akce ulicemi Prahy. Dále byly nabídnuty tři pěší okruhy po historických zajímavostech Prahy. Do programu byl zařazen také neformální večer v klubu Lávka, aby poskytl dostatečný prostor pro výměnu zkušeností a zážitků. Účastnící se těšili nejen z nádherného panoramatického výhledu na historický Karlův most, ale díky doprovodné hudbě sdíleli i nadšení pro tanec.Konference ENPHE se zúčastnilo 243 účastníků z 28 evropských i mimoevropských zemí. Představitelé ENPHE i Univerzity Karlovy se shodli na významnosti mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání a vědy a výzkumu. Vyzdvižen byl přínos pro jednotlivce i instituce. Fakulta tělesné výchovy a sportu přispěla k udržení dobrého jména Univerzity Karlovy v rámci mezinárodní odborné komunity a získala mnoho cenných kontaktů pro další spolupráci.

Sdílet na: