• Aktuality

Aktuality

1. listopadu 2023

Dohoda o spolupráci s Ministerstvem obrany

Dne 25. 10. 2023 jsme se u nás na fakultě sešli se zástupci Ministerstva obrany, abychom společně podepsali dohodu o podmínkách spolupráce při poskytování vzdělávání.  


Naše fakulta realizuje bakalářský studijní program Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání a navazující magisterský program Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školy, které jsou zabezpečovány katedrou Vojenské tělovýchovy. Vojenský obor je na fakultě vyučován již od roku 1954.  V souladu s akreditací získávají studenti těchto programů vysokoškolskou kvalifikaci v širokém spektru profesionálního řízení v oblasti tělesné výchovy a sportu u všech druhů vojsk. Naše fakulta díky tomu připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky pro tělovýchovnou práci v útvarech a zařízeních Armády České republiky a pro potřeby bezpečnostních sborů. Dohoda také stanoví, že se na výuce programů budou mimo zaměstnanců fakulty podílet také vojáci z povolání.  


Jsme rádi, že dohoda, kterou podepsali státní tajemník Ministerstva obrany Petr Vančura a děkan naší fakulty Miroslav Petr, potvrzuje společný zájem na pokračování spolupráce při poskytování programů.    Sdílet na: