• Aktuality

Aktuality

17. listopadu 2023

Studentky z Ghent University představily své projekty

Dvě doktorandky z belgické Ghent University v rámci své stáže prezentovaly u nás na fakultě projekty zaměřené na veřejné zdraví a starší populaci.


Iris Maes představila průběžné výsledky svého ambiciózního projektu, který se soustředí na identifikaci determinantů a stimulů pohybové aktivity u starší populace. Cílem práce je rozpoznat faktory, které mohou pozitivně ovlivnit fyzickou aktivitu seniorů, a tak přispět k lepší kvalitě jejich života.


Druhou prezentující byla Laura Van de Velde, která se v rámci svého projektu "Stand up seniors" zaměřuje na pochopení životních návyků starších lidí. Laura analyzuje různé aspekty každodenního života této cílové skupiny, aby zjistila, jak mohou být jejich životní návyky upraveny pro podporu zdravějšího a aktivnějšího stárnutí.


Tyto projekty inspirovaly zaměstnance a studenty naší fakulty, ale také přinášejí nové perspektivy a přístupy k otázkám veřejného zdraví, které jsou zvláště důležité pro stárnoucí populaci. Jsme hrdí, že můžeme být součástí této mezinárodní spolupráce a přispívat k výzkumu, který má reálný dopad na společnost.


Oběma studentkám děkujeme za jejich inspirativní přednášky a těšíme se na další spolupráci a výsledky jejich výzkumu.Sdílet na: