• Aktuality

Aktuality

29. listopadu 2023

Lenka Henebergová v pořadu Stop-time.  

Stop-time je pravidelný pořad Univerzity Karlovy, do kterého jsou zváni zajímaví hosté z vedení Univerzity Karlovy, aby přiblížili dění na Univerzitě Karlově a rozebírali důležitá témata.   


Tentokrát přijaly pozvání Martina Kotasová Ferreira, koordinátorka podpory internacionalizace a cizojazyčných studijních programů UK, a Lenka Henebergová, proděkanka Fakulty tělesné výchovy a sportu pro internacionalizaci a zahraniční vztahy a nově také členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj. Obě ženy pohovořily o důležitosti a benefitech, jenž přináší proces internacionalizace.  


„Studenti i akademici, kteří vyjedou do zahraničí, se osamostatní, změna prostředí jim rozšíří obzory: mohou se naučit jiný jazyk, poznají jinou kulturu a jiné lidi. Díky tomu mohou vidět, jaké možnosti nám Evropa potažmo Evropská unie dává a svými novými zkušenostmi a názory zase obohatit své okolí po návratu do České republiky,“ říká Martina Kotasová Ferreira.

  

Lenka Henebergová zase upřesňuje, jak se v nabídce programů internacionalizace zorientovat: „Snažíme se na úrovni univerzity i na fakultách dělat setkání se studenty, kteří už vycestovali a zprostředkovávat zájemcům jejich zkušenosti. Nejlepší je vycestovat v rámci oboru, který už studují, a vybrat si destinaci, po které touží. Tím se snižuje ten jakýsi "náraz" s jinou kulturou a prostředím a studenti mají větší motivaci úvodní nesnáze překonat.“ 


Také promluvila o zájmu vycestovat mezi akademiky. „Záleží na jejich jazykové vybavenosti a také, v jaké části života se zrovna nacházejí – pokud mají menší děti, tak to samozřejmě může být komplikovanější. Ale i v takových situacích jim jsme nápomocni,“ 


Poslechněte si celý rozhovor, jenž moderovala Martina Hynková Vrbová.


 


Sdílet na: