• Aktuality

Aktuality

18. ledna 2024

Mezinárodní spolupráce a studijní výměny jsou přínosem pro celou fakultu

Zahraniční pobyty a stáže našich akademiků a zaměstnanců, spolupráce se zahraničními vysokými školami, ale také pobyty zahraničních hostů a studentů u nás – to vše bylo obsahem Dne Internacionalizace, který na fakultě proběhl ve čtvrtek 11. 1. 2024. Zástupci kateder a oddělení, kteří se v loňském roce zapojili do mezinárodní spolupráce, se sešli a celé odpoledne prezentovali nejzajímavější a nejdůležitější postřehy ze svých cest a setkání spolu se souhrnnou informací o svém celkovém zapojení do internacionalizace na Fakultě tělesné výchovy a sportu.  V rámci zahraniční spolupráce se uskutečnila celá řada pracovních a studijních výjezdů akademiků i neakademických pracovníků na univerzity po celém světě. V první desítce nejčastějších destinacích vedly univerzity v evropských zemích, ale výjimkou nebyly ani vysoké školy v USA, Kanadě, Izraeli a dalších zemí světa. Jak bylo patrné z uvedených prezentací, velká část těchto spoluprací probíhá dlouhodobě a jedná se o pravidelné výjezdy a výměny vyučujících i studentů.


Naši zástupci se také zúčastnili mnoha vědeckých konferencích, seminářů a workshopů, kde byli jak v roli účastníků, tak často také jako přednášející. Namátkou je možné uvést například Tomáše Miku a Tomáše Větrovského z Katedry biomedicínského základu v kinantropologii, kteří vystoupili na konferenci Society for Ambulatory Assessment v Amsterodamu nebo zástupce Katedry fyzioterapie, kteří vystoupili na ENPHE semináři pro fyzioterapeuty v norském Bergenu. Účast na tréninkových kempech a sympoziích a spolupráci se zahraničními univerzitami prezentovala Katedra plaveckých, vodních a technických sportů zastoupená Janem Bustou.


V rámci pobytu na zahraničních univerzitách se naši zástupci měli možnost zapojit také do výukových programů nebo si vyzkoušet místní tréninkové metody. Například zástupci Katedry atletiky, sportů a pobytu v přírodě, Radim Jebavý a Radka Bačáková, představili návštěvu finské univerzity Jyvaskyla​, kde kromě jiného vyzkoušeli místní sportoviště a jízdu na speciálních kolech ve sněhu. Studenti Aplikované fyzioterapie zase absolvovali v létě 2023 souvislou odbornou praxi v Tyrolsku. Zkušenosti z výuky managementu sportu sdíleli zástupci katedry s kolegy z několika zahraničních univerzit, které v rámci internacionalizace sami navštívili anebo jejichž zástupci přijeli na pracovní návštěvu do Prahy. Dlouhodobá spolupráce v této oblasti probíhá například s univerzitou v St. Andrews ve Velké Británii, Norskou školou sportovních věd v Oslu, Univerzitou v Malaze ve Španělsku a celou řadou dalších.


Do zahraniční spolupráce jsou zapojeny všechny katedry FTVS spolu s celou řadou specializovaných oddělení, výjimkou není ani pracoviště esportu nebo fakultní knihovna. Výměna zkušeností se zahraničními pracovišti je ale přínosná i pro neakademické pracovníky a v loňském roce se podařilo realizovat i několik výjezdů v rámci programu Erasmus + Staff Mobility, které zaměstnancům umožnily zdokonalit své jazykové znalosti a seznámit se s prostředím na jiných kampusech.


Jsem moc ráda, že se internacionalizace pronikla na každou katedru a současně se od sebe jednotlivé aktivity, návštěvy a příběhy liší. Můžeme se tako od sebe vzájemně učit a inspirovat se. A za velký úspěch považuji to, že se do mezinárodní spolupráce aktivně zapojují také neakademičtí pracovníci a pracovnice“, komentovala úspěšný průběh celé akce proděkanka pro internacionalizaci a zahraniční vztahy Lenka Henebergová.


Na fakultě úspěšně realizujeme projekty Horizon Supporter, Erasmus+ Women in Canoe, Erasmus+ vzdělávání dospělých a podařilo se zapojit větší využívání grantových podpor poskytovaných Univerzitou Karlovou, jako jsou 4EU+, Strategická partnerství a CENTRAL. Nově byly v roce 2023 také realizovány příjezdy zahraničních studentů na stáže​ a získali jsme dva zahraniční dobrovolníky, kteří působí na FTVS.


 


Sdílet na: