• Aktuality

Aktuality

30. ledna 2024

Den otevřených dveří lámal návštěvnické rekordy

Poslední lednový pátek proběhl na naší fakultě Den otevřených dveří pro všechny zájemce o studium a širokou veřejnost. Návštěvníci měli možnost získat podrobné informace k otevíraným studijním programům, seznámit se s požadavky přijímacího řízení a při té příležitosti si také prohlédnout fakultu. Bohatý program zaměřený především na předání informací týkajících se studia přilákal téměř tisícovku návštěvníků, a to jak samotných uchazečů, tak uchazečů doprovázených rodinou či kamarády.


Největší zájem byl o informační přednášky ke studiu na fakultě či k vybraným studijním programům, které probíhaly v průběhu celého dne v posluchárně P6. Zájem o dopolední přednášky dokonce významně překročil kapacitu posluchárny a zástupci vedení fakulty, kteří uchazečům přednášeli, zájemce museli rozdělit do dvou přednáškových sálů, aby se na všechny dostalo. Fronty se tvořily také ve fakultní knihovně, kde byly umístěné informační stánky rozdělené podle programů a příslušných profesí. Tak se uchazeči mohli studentů či vyučujících zeptat na vše, co je zajímalo.Oblíbené byly také ukázky oboru APA neboli Aplikované zdravotní tělesné výchovy, které probíhaly celý den v tělocvičně, a informační přednášky z oboru fyzioterapie, kde zájem i přes povinné registrace překročil kapacitu posluchárny. Uchazeči ocenili možnost dozvědět se více k talentovým zkouškám, které jsou vyžadované u několika oborů jako je například učitelství tělesné výchovy nebo trenérství, a využili příležitost vyzkoušet si některé prvky z „talentovek“ pod vedením našich studentů.Do programu Dne otevřených dveří se kromě kateder zapojila i další oddělení fakulty, jako například studijní, zahraniční oddělení a oddělení esportu. Uchazeči se mohli také informovat o programu učitelských praxí a dozvěděli se o nabídce služeb a pomoci, které studentům poskytuje centrum UK Point na univerzitní úrovni.


K úspěšné prezentaci fakulty při Dni otevřených dveří přispěly více než čtyři desítky dobrovolníků z řad studentů, kteří vítali a provázeli příchozí uchazeče, poskytovali informace na stanovištích a celý den se starali o hladký průběh Tour de FTVS.


Podívejte se na video, jak se celý den vydařil.Sdílet na: