• Aktuality

Aktuality

14. února 2024

Fakulta podpořila Týden pro Wellbeing


Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy se v týdnu od 13. do 20. února připojila k více než 80 organizacím z celé republiky, které se zúčastnily Týdne pro wellbeing ve škole, jehož cílem bylo zvýšit osvětu mezi pedagogickou i laickou veřejností o tématu duševního zdraví ve školách. Týden plný vzdělávacích a osvětových akcí zakončila odborná Konference pro Wellbeing v pražském Centru současného umění DOX, které se zúčastnilo téměř 200 účastníků. Koordinátorem Týdne pro wellbeing ve škole a organizátorem konference bylo Partnerství pro vzdělávání 2030+.Také fakulta se prezentovala na závěrečné konferenci, a to prostřednictvím stánku, u kterého Veronika Nürnbergerová a studentská dobrovolnice Olivia Hynne, poskytovaly informace o fakultě, jejích vzdělávacích programech a aktivitách, které podporují zdravý životní styl a wellbeing, a to nejenom učitelů. Stánek FTVS budil velký zájem a zastavovali se u něj nejenom učitelé tělocvikáři, ale i ostatní hosté, kteří oceňovali, že fakulta byla jediným zástupcem akademického sektoru na konferenci.

„Bylo oceňováno, že se hlásíme k důležitosti fyzického wellbeingu ve školním vzdělávání a že je pro nás důležité prosazovat téma wellbeingu v přípravě budoucích učitelů a dalšího vzdělávání provázejících učitelů,“ řekla Veronika Nürnbergerová, která má na fakultě na starosti právě praxe studentů učitelského oboru a spolupráci se školami a učiteli.

Zapojení se do akcí Týdne pro Wellbeing otevírá fakultě prostor pro spolupráci s organizacemi v rámci Partnerství ve vzdělávání 2030+ jakými jsou například Schola Empirica, Skautský institut a další.

Více informací ke Konferenci a Týdnu pro Wellbeing zde.

Sdílet na: