• Aktuality

Aktuality

5. března 2024

Hledáme lektory na “Sporťák 2024”

Baví tě sdílet svoje zkušenosti a rád/ráda bys budoucím prvákům pomohl/pomohla s nástupem na FTVS? Máš přehled o tom, jak to na fakultě chodí, jaké jsou studijní nároky a co je potřeba pro úspěšné studium? A uměl/uměla bys to předat dál?


Fakulta tělesné výchovy a sportu vypisuje výběrové řízení na lektory seznamovacích kurzů pro budoucí studenty 1. ročníků FTVS UK s názvem „Sporťák 2024“, které se budou konat v září 2024. Seznamovací kurzy budou probíhat v několika turnusech v termínu od 9. do 20. září v rekreačním chatovém zařízení v oblasti Jižních Čech.


Zapojit se mohou studenti všech studijních programů a typů studia (denní i kombinované). Důležitý je pozitivní vztah k fakultě, řádné plnění studijních povinností a chuť pomoci budoucím studentům prvních ročníků s nástupem na fakultu a úspěšným zapojením se do studia.


Zájemci se mohou hlásit do 31. 3. 2024. Výběrové řízení bude více kolové. Přihlášku do výběrového řízení najdete zde, součástí formuláře je i krátký popis Vaší motivace.


V případě jakýchkoliv dotazů k výběrovému řízení se můžete obracet na Alenu Nessmithovou na oddělení vnitřních záležitostí a vnějších vztahů na
Sdílet na: