• Aktuality

Aktuality

25. dubna 2024

Pozvánka na setkání s Cheryl Leigh Somers z Wayne State University

Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku a workshop Cheryl Leigh Somers z Wayne State University. Obě akce se budou konat na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Akce jsou zdarma, zájemce prosíme, aby se registrovali.


První přednáška se uskuteční ve čtvrtek 16. května od 10:00 do 11:00 hodin v aule P6 v rámci Studentské vědecké konference SCIENTIA MOVENS 2024. Název přednášky je "Intersection of mental health and exercise/sport, and the impact of physical activity on brain development, mental health, achievement, emotion regulation".


Registrační formulář - čtvrtek


Druhá akce - workshop - se uskuteční v pátek 17. května od 10:00 do 12:30 a nese název "The benefits of interdisciplinary collaboration in research and programs between PE and sport and other disciplines“. Workshop je otevřený pro všechny akademiky, studenty a veřejnost se zájmem prozkoumat synergie mezi různými výzkumnými oblastmi a disciplínami. Cílem je podpořit širší porozumění a stimulovat společné úsilí, které překračuje tradiční hranice.


Registrační formulář - pátek


Cheryl Leigh Somers působí na Wayne State University roku 1998, kam přišla z Eastern Illinois University. Její akademické vzdělání a klinická odbornost je v oblasti školní psychologie a poradenské psychologie a celou svou kariéru školila školní a poradenské psychology. Její v poslední dekádě se intenzivně zaměřuje na komunitní zdraví a aplikaci duševního zdraví v širším kontextu zdraví. Její výzkum je zaměřený na prediktory sociálního a emočního vývoje, akademických úspěchů a fyzického a sexuálního zdraví, včetně intervencí pro snížení nebo zamezení nezdravého rizikového chování a zlepšení výsledků v oblasti zdraví a pohody, s důrazem na zranitelnou mládež, včetně těch z prostředí s nízkými příjmy a ekonomickou marginalizací. Dále se zajímá o rovnost v oblasti zdraví a wellness a pochopení sociálních a strukturálních determinant nerovností v této oblasti. Více informací o Cheryl Leigh Somers si můžete přečíst zde


:

Sdílet na: