• Aktuality

Aktuality

18. května 2024

Projekt Měníme svět pohybem zná své vítěze

Po loňském úspěchu projektu Měníme svět pohybem vyhlásila naše fakulta ve spolupráci s Balance Clubem Brumlovka v únoru letošního roku další ročník. Dalšími partnery projektu byly v letošním roce společnosti IOCB-TECH, KPMG, Decathlon, Mattoni, Puma a mediálním partnerem byl týdeník EURO, kterým děkujeme za podporu.  


Foto: Ondřej Hromádka
Foto: Ondřej Hromádka


Studenti všech vysokých škol z celé České republiky mohli až do 13. dubna přihlásit své práce. Došlé projekty následně vyhodnotila nezávislá porota, skládající se ze zástupců Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a generálního partnera Balance Clubu Brumlovka. Dále v ní zasedli i zástupci dalších partnerů FTVS, ostatních fakult Univerzity Karlovy a externí členové. Šest nejlepších návrhů následně postoupilo do druhého kola k osobní prezentaci před členy poroty. Vítězové na prvních třech místech, kteří si rozdělili celkovou odměnu ve výši 100 tisíc korun, byli vyhlášeni v rámci finále, jež se konalo v pátek 17. května v moderních multifunkčních coworkingových prostorech Fleksi Beta v centru lokality Brumlovka.


Projektu Měníme svět pohybem se v letošním roce mohli účastnit studenti a studentky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů všech vysokých škol České republiky. Zapojili se jak jednotlivci, tak i týmy až se třemi účastníky. V prvním kole odevzdali účastníci písemný dokument v rozsahu 8 až 10 stran, který popisoval projekt či nápad související s problematikou zdravého a udržitelného životního stylu jednotlivce, jehož nedílnou součástí jsou sportovní a pohybové aktivity. Práce musela zahrnovat nejen popis problému, ale zejména navrhnout řešení a konkrétní doporučení, jak tyto výzvy řešit.


Z došlých projektů nebylo vůbec snadné vybrat ty nejlepší. Nakonec porota jako vítěze zvolila práci s názvem Psycholog ve sportovní organizaci od Barbory Matějčkové, která získala odměnu 50 000 Kč. Druhé místo oceněné 30 000 Kč obsadila Barbora Vosátková se svým projektemKurz Biohackingu. Na 3. příčce se umístil Jan Štejnar a jeho projekt Cesta za snem, který si vysloužil  finanční ohodnocení ve výši 20 000 Kč.


Vítězové projektu Měníme svět pohybem 2024 


  • 1. MÍSTO - Barbora Matějčková | Psycholog ve sportovní organizaci

  • 2. MÍSTO – Barbora Vosátková | Kurz Biohackingu

  • 3. MÍSTO – Jan Štejnar | Cesta za snemBarbora Matějčková | Foto: Ondřej Hromádka
Barbora Matějčková | Foto: Ondřej Hromádka
„Letošní rok byl velmi povedený nejen širokým spektrem témat přihlášených prací. Osobně mě velmi zaujalo vítězné téma sportovní psychologie, které by mohlo být hudbou budoucnosti nejen v oblasti fitness odvětví,“ uvedla porotkyně Petra Tyrpeklová z Balance Clubu Brumlovka.


„Z výherkyně mám radost a je skvělá zpráva, že vyhrál zrovna tento projekt. Ale i to, jaké byly ostatní prezentace. Protože akce, kde se pohyb dostává do centra dění a s podporou akademické obce, jsou velmi důležité“, řekla při předávání cen rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková.


„Jsem rád, že projekt, který začal na Fakultě tělovýchovy a sportu, se progresivně rozšiřuje, co se týče účastníků. V předchozích ročnících se účastnili pouze studenti FTVS UK, pak celá UK a nyní už jsou to i studenti z ostatních vysokých škol v Česku. A to je, myslím si, skvělý krok.  Ukazuje to, že jdeme dobrým směrem. Soutěž bychom ale nemohli uspořádat bez Balance Clubu Brumlovka. Já oosobně budu soutěž podporovat i nadále", řekl děkan fakulty Miroslav Petr.


Pohyb je klíčovým prvkem zdravého životního stylu a kvalitního života. Tato myšlenka posílila spolupráci mezi Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a Balance Clubem Brumlovka a vedla rovněž ke vzniku společného projektu Měníme svět pohybem. V rámci prvního ročníku byly oceněny nejlepší školní díla (bakalářské či diplomové práce) na FTVS UK. V roce 2023 se projekt rozšířil na všechny fakulty Univerzity Karlovy a letošním roce už na celou Českou republiku. Tento projekt také uspěl v březnu letošního roku v soutěži Galafit 2024, když zvítězil v kategorii vzdělávací instituce.


Fotogalerie z finále | Michael Neumann
Sdílet na: