• Aktuality

Aktuality

17. května 2024

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Ve dnech 15. a 16. května pořádali studenti 2. ročníku studijního programu Tělesné výchovy a sport se zaměřením na vzdělávání (TVS) krajská kola Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Akce poprvé proběhla na atletickém stadionu a přilehlé polyfunkční ploše v areálu naší fakulty.Krajských kol se zúčastnilo za dva dny více než 300 dětí ze 40 pražských základních škol. Ze stran účastníků, a to jak dětí, učitelů, tak také spoluorganizátorů z Českého olympijského výboru) jsme měli výborné ohlasy na celkovou organizaci. Velký dík patří především našim studentům, kteří se na akci podíleli nejen jako rozhodčí, ale svým pozitivním přístupem dokázali pro všechny účastníky vytvořit příjemnou atmosféru.Olympijský odznak, s původním delším názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů, založili dva zlatí olympijští medailisté v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Hlavním cílem odznaku je všestranný sportovní rozvoj žáků. Ať už to jsou děti, které pravidelně sportují, ale mohou být vedeny v klubech jednostranně, nebo děti, které nesportují ve volném čase vůbec. Disciplíny Olympijského odznaku by učitel s dětmi měl během školního roku absolvovat několikrát, aby mohly děti sledovat zlepšování výkonů. V rámci Olympijského odznaku musí žáci splnit 10 disciplín. Devět z nich je povinných, v desáté si mohou vybrat ze tří variant. Jedná se o běh na 60 m, skok daleký z rozběhu, hod medicibalem přes hlavu, shyby na šikmé lavičce, skákání přes švihadlo, trojskok snožmo z místa, kliky, lehy sedy, hod míčkem a běhy na 1000 m nebo dribling s basketbalovým míčem či plávání.Sdílet na: